ai là chủ sở hữu mạng internet

Câu hỏi:

15/01/2022 11,029

Bạn đang xem: ai là chủ sở hữu mạng internet

C. Không với ai là công ty chiếm hữu của mạng toàn thị trường quốc tế Internet

Đáp án chủ yếu xác

D. Tất cả những ý bên trên đều sai

Đáp án : C

Không với ai là công ty chiếm hữu của mạng toàn thị trường quốc tế Internet vì như thế nó là công cộng của người xem.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai trong mỗi tuyên bố sau:

A. Ai cũng rất có thể là công ty chiếm hữu của Internet

B. Internet là mạng PC lớn tưởng, liên kết mặt hàng triệu PC, mạng PC bên trên từng toàn cầu và dùng cỗ kí thác thức truyền thông TCP/IP

C. Mỗi PC nhập Internet đều phải sở hữu công cộng vị trí IP

D. Internet là mạng với mặt hàng triệu máy chủ

Câu 2:

Mạng Internet nằm trong loại mạng nào là bên dưới đây?

A. Mạng diện rộng

B. Mạng quần thể vực

C. Mạng toàn cầu

D. Mạng miễn phí

Câu 3:

Thông tin tưởng nào là tại đây tương quan cho tới Internet?

A. Mạng PC lớn số 1 toàn cầu

B. Sử dụng cỗ kí thác thức TCP/IP

Xem thêm: ernest khalimov là ai

C. Cung cấp cho một lượng vấn đề khổng lồ

D. Tất cả ý bên trên đều đúng

Câu 4:

Ứng dụng của Internet là:

A. Học qua quýt mạng

B. Trao thay đổi vấn đề qua quýt thư năng lượng điện tử

C. Mua chào bán qua quýt mạng

D. Tất cả đều đúng

Câu 5:

Nội dung của một gói tin tưởng bao gồm:

A. Địa chỉ người nhận, vị trí người gửi, thương hiệu người thanh toán thời giờ gửi...

B. Địa chỉ người nhận, vị trí người gửi

C. Địa chỉ người nhận, vị trí người gửi, tài liệu, chừng nhiều năm, vấn đề trấn áp lỗi và những vấn đề đáp ứng khác

D. Không đáp án nào là đúng

Câu 6:

Phát biểu nào là đúng đắn nhất về mạng Internet?

A. Là mạng lớn số 1 bên trên thế giới

B. Là mạng cung ứng lượng vấn đề rộng lớn nhất

C. Là mạng PC toàn thị trường quốc tế dùng cỗ kí thác thức truyền thông TCP/IP

D. Là mạng với mặt hàng triệu máy chủ

Xem thêm: bà nguyễn thị thanh nhàn la còn ai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK