ai là người chịu trách nhiệm quản lý các tài nguyên

hint-header

Cập nhật ngày: 26-04-2022

Bạn đang xem: ai là người chịu trách nhiệm quản lý các tài nguyên


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hướng Mai ly


Người nào là sở hữu tầm quan trọng phụ trách quản lý và vận hành những khoáng sản của hệ CSDl.

C

Người lập trình sẵn phần mềm

Chủ đề liên quan

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang lại phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu tạo tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL.

B

Mô miêu tả những đối tượng người dùng được tàng trữ nhập CSDL.

C

Ngăn ngăn sự truy vấn phi pháp.

D

Đảm bảo tính song lập tài liệu.

Câu nào là trong số câu sau đây ko nằm trong dụng cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh truy vấn nhập CSDL?

A

Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu).

B

Phát hiện nay và ngăn ngừa sự truy vấn ko được luật lệ.

C

Duy trì tính nhất quán của tài liệu.

D

Tổ chức và điều khiển và tinh chỉnh những truy vấn bên cạnh đó nhằm bảo đảm an toàn những buộc ràng trọn vẹn và tính nhất quán.

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang lại phép

A

Nhập, sửa, xóa tài liệu, update dữ liệu

B

Khai báo loại, cấu tạo, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Phục hồi những lỗi tài liệu kể từ những lỗi hệ thống

CSDL và hệ QTCSDL giống như nhau ở điểm

A

Đều lưu lên bộ lưu trữ nhập của sản phẩm tính,

B

Đều là ứng dụng PC.

C

Đều là Hartware PC.

D

Đều lưu lên bộ lưu trữ ngoài của sản phẩm tính.

Người nào là lúc lắc số đông đúc Lúc thao tác làm việc với hệ CSDL.

Những công việc: bố trí, mò mẫm mò mẫm, tổng hợp, lập report nằm trong việc làm nào là Lúc xử lí vấn đề của một nhóm chức?

Chọn câu trúng trong số câu sau:

A

Máy tính năng lượng điện tử thành lập và hoạt động trước CSDL và Hệ quản ngại trị CSDL.

B

Máy tính năng lượng điện tử thành lập và hoạt động sau CSDL và Hệ quản ngại trị CSDL.

C

Hệ quản ngại trị CSDL thành lập và hoạt động trước PC năng lượng điện tử và CSDL.

D

Hệ quản ngại trị CSDL, PC năng lượng điện tử và CSDL nằm trong thành lập và hoạt động nằm trong 1 thời điểm.

Câu nào là sau đây sai ?

A

Cơ sở tài liệu là 1 tập kết những tài liệu sở hữu tương quan cùng nhau, chứa chấp vấn đề của một nhóm chức nào là bại, được tàng trữ bên trên những trang bị lưu giữ nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của khá nhiều người tiêu dùng với tương đối nhiều mục tiêu không giống nhau.

B

Hệ quản ngại trị CSDL là ứng dụng hỗ trợ một môi trường xung quanh tiện lợi và hiệu suất cao muốn tạo lập, tàng trữ và khai quật vấn đề của CSDL.

C

Phần mượt nhằm xây đắp và khai quật CSDL là ứng dụng phần mềm.

D

Mỗi CSDL chỉ tương quan cho tới một hoặc một số trong những đối tượng người dùng chắc chắn.

Để tàng trữ và khai quật vấn đề sử dụng máy tính rất cần phải có?

B

Hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu.

C

Các trang bị cơ vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng, …).

Chọn câu sai trong số câu sau:

A

Một CSDL sở hữu tính cấu tạo là tài liệu nhập CSDL này được tàng trữ theo dõi một cấu tạo xác lập.

B

Một CSDL sở hữu tính trọn vẹn là những độ quý hiếm tài liệu được tàng trữ nhập CSDL nên vừa lòng một số trong những buộc ràng, tùy nằm trong nhập hoạt động và sinh hoạt của tổ chức triển khai nhưng mà CSDL phản ánh.

C

Một CSDL sở hữu tính đáng tin cậy và bảo mật thông tin vấn đề là CSDL được bảo đảm an toàn đáng tin cậy, ngăn ngừa được những truy xuất ko được luật lệ và Phục hồi được CSDL Lúc có trục trặc về Hartware hoặc ứng dụng.

D

Một CSDL sở hữu tính song lập là CSDL rất có thể hoạt động và sinh hoạt nhưng mà ko cần thiết những trang bị cơ vật lý.

Xem thêm: Tải Sunwin chia sẻ cách nhận biết cổng cược tài xỉu lừa đảo

Tìm mò mẫm là việc:

A

Tra cứu vớt những vấn đề đã có sẵn trước nhập làm hồ sơ

B

sắp xếp làm hồ sơ theo dõi một tiêu chuẩn nào là đó

C

khai thác làm hồ sơ dựa vào tình toán

D

sử dụng những thành quả mò mẫm mò mẫm, thống kê

Lập report là việc:

A

Sử dụng những thành quả mò mẫm mò mẫm, tổng hợp

B

Sắp xếp làm hồ sơ theo dõi một tiêu chuẩn nào là đó

C

Khai thác làm hồ sơ dựa vào tình toán

D

Tra cứu vớt những vấn đề đã có sẵn trước nhập hồ nước sơ

Thống kê là việc:

A

khai thác làm hồ sơ dựa vào tình toán

B

sắp xếp làm hồ sơ theo dõi một tiêu chuẩn nào là đó

C

tra cứu vớt những vấn đề đã có sẵn trước nhập làm hồ sơ

D

sử dụng những thành quả mò mẫm mò mẫm, thống kê

Một hệ quản ngại trị CSDL ko cần thiết tính năng cơ phiên bản nào?

A

Cung cấp cho môi trường xung quanh tạo ra lập CSDL.

B

Cung cấp cho môi trường xung quanh update và khai quật tài liệu.

C

Cung cấp cho dụng cụ quản lý và vận hành bộ lưu trữ.

D

Cung cấp cho dụng cụ trấn áp, điểu khiển truy vấn nhập CSDL.

Người nào là sở hữu tầm quan trọng phụ trách quản lý và vận hành những khoáng sản của hệ CSDl.

C

Người lập trình sẵn phần mềm

Ngôn ngữ khái niệm tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang lại phép

A

Khai báo loại tài liệu, cấu tạo tài liệu, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL.

B

Mô miêu tả những đối tượng người dùng được tàng trữ nhập CSDL.

C

Ngăn ngăn sự truy vấn phi pháp.

D

Đảm bảo tính song lập tài liệu.

Câu nào là trong số câu sau đây ko nằm trong dụng cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh truy vấn nhập CSDL?

A

Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu).

B

Phát hiện nay và ngăn ngừa sự truy vấn ko được luật lệ.

C

Duy trì tính nhất quán của tài liệu.

D

Tổ chức và điều khiển và tinh chỉnh những truy vấn bên cạnh đó nhằm bảo đảm an toàn những buộc ràng trọn vẹn và tính nhất quán.

Ngôn ngữ thao tác tài liệu bao hàm những mệnh lệnh mang lại phép

A

Nhập, sửa, xóa tài liệu, update dữ liệu

B

Khai báo loại, cấu tạo, những buộc ràng bên trên tài liệu của CSDL

D

Phục hồi những lỗi tài liệu kể từ những lỗi hệ thống

CSDL và hệ QTCSDL giống như nhau ở điểm

A

Đều lưu lên bộ lưu trữ nhập của sản phẩm tính,

B

Đều là ứng dụng PC.

C

Đều là Hartware PC.

Xem thêm: bạn là ai trong bad luck

D

Đều lưu lên bộ lưu trữ ngoài của sản phẩm tính.

Người nào là lúc lắc số đông đúc Lúc thao tác làm việc với hệ CSDL.