ai là người đưa ra các giải pháp về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin bảo vệ hệ thống

YOMEDIA

Bạn đang xem: ai là người đưa ra các giải pháp về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin bảo vệ hệ thống

 • Câu hỏi:

  Ai là kẻ thể hiện những biện pháp về Hartware và ứng dụng nhằm bảo mật thông tin vấn đề, bảo đảm an toàn hệ thống?

  • A. Các tổ chức  
  • B. Chính phủ
  • C. Người phân tách, kiến thiết và người quản lí trị CSDL         
  • D. Người dùng

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 152288

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: vợ xuân bắc là ai

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Có nhì loại bản vẽ xây dựng hệ CSDL là :
 • Phát biểu sau nói tới hệ CSDL nào?
 • Cơ sở tài liệu mối liên hệ là:
 • Chọn đáp án đúng: Khóa chủ yếu của bảng thông thường được lựa chọn theo đuổi tiêu chuẩn nào?
 • Chọn đáp án đúng: Quan sát lưới kiến thiết sau và cho thấy ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu hỏi: 
 • Nguồn muốn tạo kiểu chất vấn là
 • Cho những thao tác sau :B1: Tạo bảng                  
 • Có bao nhiêu cơ hội tạo nên biểu mẫu?
 • Hai ngôi trường dùng làm links nhì bảng yêu cầu phải
 • Sau Khi links những bảng nhập CSDL mối liên hệ, tớ cần update tài liệu nhập những bảng theo đuổi trình tự động nào?
 • Chọn đáp án đúng: Khi update tài liệu nhập bảng, tớ ko thể nhằm trống trải ngôi trường nào là sau đây:
 • Chọn đáp án đúng: Cho CSDL quản lí lí giải ngân cho vay của một ngân hàng chứa chấp bảng KHÁCH HÀNG bao gồm những nằm trong tính: STT, mã quý khách, bọn họ thương hiệu, số CMND,
 • Khi khai quật CSDL mối liên hệ tớ sở hữu thể:
 • Hãy bố trí trật tự công việc Khi tạo nên report bởi vì thuật sĩ:1. Đặt thương hiệu báo cáo2. Chọn ngôi trường gộp nhóm3.
 • Chọn đáp án đúng: Chương trình đánh giá trắc nghiệm bên trên máy thông thường xuyên nhắc nhở học viên update những vấn đề về bọn họ thương hiệu, SBD, lớp
 • Trong những điểm mạnh sau, điểm mạnh nào là ko cần của hệ CSDL phân tán?
 • Phát biểu nào là tại đây SAI Khi tạo nên báo cáo?
 • Cho bảng Danh_phach như sau : STT SBD Phách 1 HS1 S1 2
 • Cập nhật tài liệu nhập CSDL mối liên hệ là :
 • Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update, khai quật CSDL mối liên hệ được gọi là:
 • Quan sát và cho thấy sản phẩm của kiểu chất vấn sau
 • Chọn đáp án đúng: CSDL quản lí lí điểm ganh đua chất lượng nghiệp trung học tập phổ thông của tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều đối tượng người tiêu dùng khai quật như: phụ huynh
 • Chọn đáp án đúng: Cho biết hình hình ảnh sau đó là bước nào là Khi tạo nên báo cáo:
 • Chức năng của đối tượng người tiêu dùng report là
 • Mục đích của việc links bảng là
 • Chức năng của kiểu chất vấn là:
 • Biên bạn dạng khối hệ thống người sử dụng để:
 • Khi tạo nên report, nhằm thực hiện xuất hiện tại thanh dụng cụ Toolbox, tớ nhấn nhập biểu tượng 
 • Trong một CSDL mối liên hệ hoàn toàn có thể có:
 • Để coi sản phẩm của kiểu chất vấn tớ nhấn công cụ
 • Chọn đáp án đúng: Khi thao tác làm việc với biểu kiểu, nút mệnh lệnh này  chuyển nhập cơ chế nào?
 • Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:
 • CSDL quản lí lí điểm của một ngôi trường học tập có rất nhiều đối tượng người tiêu dùng khai quật như: cha mẹ học viên, nghề giáo, học viên, ngư
 • Phát biểu nào là tại đây SAI?
 • Khi chạy kiểu chất vấn nhằm coi sản phẩm nhưng mà xuất hiện tại vỏ hộp thoại như sauĐây là lỗi gì?
 • Ai là kẻ thể hiện những biện pháp về Hartware và ứng dụng nhằm bảo mật thông tin vấn đề, bảo đảm an toàn hệ thống?
 • Chức năng của biểu kiểu là
 • Để dẫn đến cột Thành chi phí = SoLuong x DonGia (với SoLuong và DonGia là nhì ngôi trường đã có sẵn trước nhập bảng), tớ gõ biểu thức như s
 • Để nâng lên hiệu suất cao của khối hệ thống bảo đảm an toàn, tớ phải:
 • Để xuất hiện buột links bảng, tớ nhấn công cụ

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: cô dâu bùi thị xuân hồng là ai