ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Vụ sự không tương đồng đằm thắm Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 anh hùng phụ trách móc Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni trình diễn giải theo gót những cơ hội không giống nhau.

Bạn đang xem: ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép đang được. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi ngay lập tức những vấn đề cần thiết tìm  (loại chuồn 2 tin tưởng tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá chỉ, nhạc khí, dạy dỗ tập dượt nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng phiên bản vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể tồn tại. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì thế học tập thuật nông cạn, kinh sợ rằng trong vòng thanh luật , khó khăn được hài hòa và hợp lý. Xin hoàng thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng thôn thôn không thể giờ ân oán hận buồn than vãn, như vậy mới mẻ ko mất mặt khuôn gốc của nhạc”.

Vua ca ngợi ngợi và tiêu thụ. Sai công nhân đá thị xã Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu tấp tểnh nhã nhạc, tuy nhiên loài kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần nài trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi tấp tểnh rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hành. Đến phía trên, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì đem lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua đem áo cổn, group nón miện, lên ngồi ngai rồng báu, trăm quan lại đều đem triều phục group nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì ngọc hoàng đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi ngai rồng báu, trăm quan lại đều đem công phục, group nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan lại đem thông thường phục cổ hình tròn, group nón rơi thâm. Về nhạc thì đem nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu vớt Lúc đem nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu Lúc đại yến, nhạc sử dụng vô cung, ko thể sử dụng nhất tề được. Về lỗ cỗ đại giá chỉ, như xe pháo kiệu thì đem quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, đem cửu long dư, thất long dư, đem cỗ liễn, đem phi liễn; về nghi ngại trượng thì đem kim qua loa, phủ, việt, chàng, phướn, tinh anh kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp vô xe pháo và số lực lượng theo gót hầu cũng đều sở hữu quy tấp tểnh cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy kéo lên, vua sai Lương Đăng tấp tểnh rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ kéo lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định bởi Đăng và Trãi tấp tểnh rời khỏi phần nhiều không phù hợp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có không ít điều trái ngược nhau, tuy nhiên trình diễn cũng không giống nhau, cho nên vì vậy Trãi nài nghỉ việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng quang cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi luật lệ cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế nghĩ rằng người khá nắm rõ, dùng để làm Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân thiện được, đã tạo ra thực hiện văn group. Nay lại thấy hắn thực hiện quan lại nài hoàng thượng nghĩ về lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong nhà Minh tuy nhiên thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi đang được vâng mệnh biên soạn tấp tểnh nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên đem 8 loại thanh âm như: rỗng keo dán giấy rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, bịa những loại đàn cố kỉnh, đàn Fe, sênh, quản lí,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì đem phương hưởng trọn treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban tía những nghi tiết mới mẻ tấp tểnh lại trong những dịp lễ lễ thánh tiết, quang minh chính đại, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng tấp tểnh những nghi tiết đại triều, cho tới phía trên triển khai xong kéo lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan lại đem triều phục thực hiện lễ theo gót nghi tiết mới mẻ chính thức kể từ phía trên.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn sinh sản lễ nhạc, nên đợi đem người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới mẻ không tồn tại câu nói. chê trách móc. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng chuyên nghiệp tấp tểnh rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng với nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của hắn là bịp bợm vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc vào đâu cả, như tiến công rỗng là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới mẻ tiến công.Theo quy định xưa, Lúc vua rời khỏi, thì mặt mũi mô tả tiến công chuông hoàng cộng đồng, rồi năm chuông mặt mũi hữu ứng theo gót, khi vua vô tiến công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng theo gót. Nay vua rời khỏi chầu, tiến công 108 giờ chuông, này là số chuyến điểm tràng phân tử ở trong nhà sư. Nếu theo gót quy định ở trong nhà Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên đem ngai rồng báu, ni có duy nhất một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kinh sợ ko yên lặng, bịa cả nhị loại cũng ko được, thế là nghi lễ gì?. Làm xe pháo thì đằng trước đem diềm, ở phía đằng sau xuất hiện. Nay lại xuất hiện đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì đem hô thét, Lúc vô thì đem thu dẹp, này là quy tấp tểnh của nghi ngại lễ. Nay quan lại coi cửa ngõ xướng tâu từng việc hoàn thành, những quan lại lùi rời khỏi, vua con cái ngồi tuy nhiên người thu dẹp đang được la thét lau chùi là làm những công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại trí thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ coi cả vô nắm rõ của thần tuy nhiên thôi, còn phát hành hay là không là quyền của hoàng thượng, thần đâu dám chuyên nghiệp quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko khi nào đem cảnh thái giám chuyên nghiệp phá hủy thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ vô bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan lại làm cái gi tuy nhiên phá hủy thiên hạ? Nếu phá hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên uỷ thác Liễu mang đến hình quan lại xét căn vặn. Án xử hoàn thành, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt, mang đến quí chử vô mặt mũi, đày đọa rời khỏi châu xa vời.

…. Hết chép.

Xem thêm: Cầu thủ Algeria Xuất Sắc: Những Ngôi Sao Đánh Bại Trọng Tài của Sân Cỏ

Các căn nhà văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, vô vụ sự không tương đồng này, hero dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi thay mặt mang đến phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng thay mặt mang đến phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, ví dụ là vọng Tàu căm ghét.

Ví dụ vài ba chủ kiến như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về music. Ông được vua Lê Thái Tông uỷ thác mang đến trọng trách cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông mang trong mình một căn nhà trương cực kỳ sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được kiến thiết bên trên nền tảng music dân tộc bản địa truyền thống cuội nguồn của Đại Việt… Trong Lúc cơ Lương Đăng lại thể hiện một căn nhà trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc có trước của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi khốc liệt phản đối căn nhà trương ấy, bởi vậy xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi nài tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc thảo luận đằm thắm Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự việc biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ kiến thâm thúy đằm thắm nhị người, việc Nguyễn Trãi nài rrút ngoài các việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê đang được lưu lại một sự thay đổi vô sự tiến thủ triển của hiện tượng nhị nguyên vẹn văn hoá đằm thắm cung đình và dân gian giảo. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW tập dượt quyền theo phía chuyên nghiệp chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài xích xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian giảo, về văn hoá thì xa vời tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác với Lương Đăng có không ít điểm sự không tương đồng giữa 2 người. Lương Đăng đem ý chép hắn lại những qui tấp tểnh nhạc cung đình ở trong nhà Minh, đề ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc ở trong nhà Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng vô biên chế.

Nguyễn Trãi đem dầu khước từ với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không những trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể vô cơ hội tấu nhạc có không ít điểm cực kỳ sai, Nguyễn Trãi với việc tán thành của một số trong những quan lại vô triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan lại Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, đang được dưng sớ….

Khi xưa vì thế một Lương Đăng tuy nhiên nhạc cung đình căn nhà Lê ko được kiến thiết vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai music bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên rời nhằm chớ đem những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống nước ta.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử vẻ vang thời Lê, tao thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong nhà Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới mẻ bên trên hạ tầng khuôn cũ đem cốt cơ hội truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được lưu giữ, những gì Lương Đăng thực hiện mới mẻ tuy nhiên mất mặt gốc đã trở nên tẩy chay và quên khuấy.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ vô Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ vô việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ vô ý thức ái quốc ko thể phản chưng ở ông, địa thế căn cứ vô cụ thể dưng khánh đá thì hoàn toàn có thể nghĩ về tựa như những căn nhà văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện nay thẳng vô vụ giành giật cãi, nên đem căn nhà nghiên cứu và phân tích lại sở hữu chủ kiến không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột đằm thắm nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận địa điểm khôi hài điếng người như vô mẩu chuyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long đang được kể. Tuy nhiên sự khinh thường miệt của nho thần cũng dẫn theo phản xạ của thái giám trong khi thấy những người dân cơ đem trở nên loài kiến vượt lên trước choắt, thiếu hiểu biết cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc giành giật chấp về lễ nhạc đằm thắm group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ năng lực, thiếu hiểu biết luật lệ xưa (như của Chu Công), luật lệ ni (như ở trong nhà Minh), nên thực hiện sai chếch cả. Lương Đăng, với ý kiến ngày này thì chắc chắn là tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa đem sáng sủa tạo” chế trở nên, nên rún nài dành riêng quyền đưa ra quyết định mang đến vua. Nguyễn Liễu kinh sợ Thái Tông nghe câu nói., ngay tắp lự phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko khi nào đem cảnh thái giám phá hủy thiên hạ như vậy này”. Thế là giành giật chấp tổ chức triển khai văn hoá trở nên sự kèn cựa huỷ báng riêng biệt tập dượt thể. Đinh Thắng kể từ vô bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan lại làm cái gi tuy nhiên phá hủy thiên hạ? Nếu phá hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan lại nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ quí vô mặt mũi, những ngày tàn nằm tại vị trí châu xa vời hẳn nên ăn năn về cơn cường ngạnh đảm bảo an toàn Thánh giáo của tôi. Cũng nên Note rằng Đinh Thắng là kẻ đang được đem lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ đem Thị Lộ vô cung thực hiện vây cánh, hành vi đang được khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) theo gót ông Hành khiển đối thủ cạnh tranh vô cuộc giành giật cãi bên trên.

(Sử Việt gọi vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan lại cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức thị xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan lại gốc trung châu tự động phụ ở kiến thức và kỹ năng Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan lại gốc Lam Sơn đem vết tích phiên bản xứ rộng lớn. Nổi nhảy là việc giành giật chấp về quy tấp tểnh nhã nhạc mang đến triều mới mẻ, đằm thắm Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong vô tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhẫn nhịn Lúc Nguyễn Trãi dưng khánh đá được đồng ý tuy nhiên Lúc giành giật cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho thấy thêm quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt mang đến quí chữ vô mặt mũi, đày đọa chuồn châu xa vời.” Cũng thắng thế là group người đem tin tưởng tưởng thần túng thiếu (như cứu vớt mặt mũi trăng, mặt mũi trời) vào trong 1 triều đình còn vua quan lại với sinh hoạt cũ xưa (vua cố kỉnh cung phun chim, quan lại còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế Lúc viện dẫn ý thức Nho giáo bên trên đồng bởi như Lúc nài cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, nài mang đến công thần ngoài theo gót “quốc tính” / chúng ta Lê nhằm quay trở lại chúng ta của tông tộc mình…

(Bai sử không giống mang đến VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây theo gót Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan lại trung châu đem kiến thức và kỹ năng Nho hóa cao hơn nữa,  thường hay gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan lại rộng lớn căn nhà Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát xấu xí cố nông không nhiều chữ được trui rèn qua loa trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group xấu xí nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, phiên bản xứ rộng lớn. Họ Tạ còn ghi chép trực tiếp luật lệ bịa nhạc của Lương Đăng là ”theo ý thức dân tộc bản địa đem sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới mẻ là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko quí, tuy nhiên nếu như gọi phiên bản sớ của tập thể nhóm Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì dường như vì vậy.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy tấp tểnh căn nhà Minh:

Nếu theo gót quy định ở trong nhà Minh, thì Lúc vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên đem ngai rồng báu, ni có duy nhất một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kinh sợ ko yên lặng, bịa cả nhị loại cũng ko được, thế là nghi lễ gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc fake nhân tố phi Nho phi Hán vô vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tiến công 108 giờ chuông, này là số chuyến điểm tràng phân tử ở trong nhà sư.

Còn dính vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới mẻ phỏng theo gót quy định ở trong nhà Minh tuy nhiên thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản chưng Lương Đăng là phản chưng việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko đích. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được uỷ thác trọng trách thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, đem nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không những trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản chưng việc ” Nhưng Lúc hành lễ thì các cụ thể vô cơ hội tấu nhạc có không ít điểm cực kỳ sai”, sai ở đấy là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) hoàn toàn có thể nức nở ca ngợi cô Whitney Houston đem thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và bao gồm những anh thực hiện lớn tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ quí nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là đem hạ tầng.

Xem thêm: vị ngữ trong câu kể ai là gì

Mà thời Nguyễn Trãi, trái đất bên phía ngoài so với các cụ ông cụ bà, chưa tồn tại nước Mỹ của cô ấy Whitney Houston, chỉ biết đem nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là tất cả những gì đang được xẩy ra chứ không cần nên là loại tao mong muốn nó nên xẩy ra.

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses lớn this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.