Thuế Lãi Về Vốn ( Capital Gain Tax Là Gì ? Cách Tính Lợi Tức Vốn

Đảng Lao động muốn thay đổi "Negative Gearing" và "Capital Gains Tax" (CGT), trong khi Chính phủ Liên đảng không đụng vào cả hai, ít ra cho đến khi có kết quả bầu cử.


*

*

*

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians.
90namdangbothanhhoa.vn acknowledges the Traditional Custodians of Country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.