Cathodic Protection Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Các sự khác biệt chính giữa bảo vệ anốt và catốt là trong bảo vệ anốt, bề mặt được bảo vệ đóng vai trò cực dương trong khi đó, trong bảo vệ catốt, bề mặt được bảo vệ đóng vai trò là cực âm.

Bạn đang xem: Cathodic Protection Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Bảo vệ anốt và catốt là hai quá trình điện hóa chúng ta sử dụng để ngăn chặn các bề mặt bị ăn mòn hoặc rỉ sét. Trong một quá trình điện hóa, chúng tôi sử dụng một tế bào điện hóa với hai điện cực là cực dương và cực âm. Trong các quá trình bảo vệ anốt và catốt, chúng tôi sử dụng bề mặt được bảo vệ (chất nền) làm cực dương hoặc cực âm, dẫn đến 90namdangbothanhhoa.vnệc đặt tên cho các quá trình đó là như vậy. Bảo vệ hy sinh là một loại bảo vệ catốt trong đó chúng ta sử dụng kim loại làm cực dương hy sinh. Trong quá trình này, các corrodes kim loại hy sinh này trong khi tránh sự ăn mòn của catốt.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Bảo vệ Anodic là gì3. Bảo vệ Cathodic là gì4. So sánh cạnh nhau - Bảo vệ Anodic và Cathodic ở dạng bảng5. Tóm tắt

Bảo vệ Anodic là gì?

Bảo vệ anốt là một loại quá trình điện hóa trong đó chúng ta có thể bảo vệ bề mặt kim loại bằng cách biến nó thành cực dương trong pin điện hóa. Chúng ta có thể biểu thị điều này là AP. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể cho các kết hợp môi trường vật chất hiển thị các vùng thụ động khá rộng. tức là thép và thép không gỉ trong axit sulfuric 98%.

Trong AP, chúng ta cần đưa kim loại đến một tiềm năng cao. Sau đó, kim loại trở nên thụ động do sự hình thành của một lớp bảo vệ. Tuy nhiên, AP không được sử dụng rộng rãi như bảo vệ catốt vì nó chỉ giới hạn ở các kim loại có lớp thụ động đủ tin cậy trên bề mặt; ví dụ như thép không gỉ.

Có hai cân nhắc chính cho 90namdangbothanhhoa.vnệc áp dụng AP. Đầu tiên, chúng ta cần đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống nằm trong phạm 90namdangbothanhhoa.vn thụ động. Thứ hai, chúng ta cần có kiến ​​thức chính xác về các ion, điều này có thể dẫn đến rỗ rộng.

Bảo vệ Cathodic là gì?

Bảo vệ catốt là một loại quá trình điện hóa trong đó chúng ta có thể bảo vệ bề mặt kim loại bằng cách biến nó thành cực âm trong pin điện hóa. Chúng ta có thể biểu thị nó là CP. CP có thể ngăn chặn bề mặt kim loại khỏi bị ăn mòn. Có nhiều loại CP khác nhau; ví dụ, bảo vệ điện hoặc bảo vệ hy sinh, các hệ thống hiện tại và hệ thống lai.

*

Hình 01: Các hệ thống hiện tại ấn tượng

Trong phương pháp này, các corrodes kim loại hy sinh thay vì kim loại được bảo vệ. Nếu chúng ta sử dụng bảo vệ catốt cho các cấu trúc lớn như đường ống dài, kỹ thuật bảo vệ điện là không đủ. Do đó, chúng ta cần cung cấp đủ dòng điện sử dụng nguồn điện DC bên ngoài.

*

Xem thêm: anh là ai anh là ai mà lòng em thao thức bao đêm

Hình 02: Anode hy sinh - Lớp kẽm

Hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật này để bảo vệ đường ống dẫn nhiên liệu hoặc nước làm bằng thép, bể chứa, tàu và vỏ thuyền, thép mạ kẽm, v.v..

Sự khác biệt giữa Bảo vệ Anodic và Cathodic là gì??

Bảo vệ anốt là một loại quá trình điện hóa trong đó chúng ta có thể bảo vệ bề mặt kim loại bằng cách biến nó thành cực dương trong pin điện hóa, trong khi bảo vệ catốt là một loại quy trình điện hóa trong đó chúng ta có thể bảo vệ bề mặt kim loại bằng cách biến nó thành cực âm trong tế bào điện hóa. Vì vậy, sự khác biệt chính giữa bảo vệ anốt và catốt là, trong bảo vệ anốt, bề mặt được bảo vệ đóng vai trò cực dương trong khi đó, trong bảo vệ catốt, đó là cực âm.

Hơn nữa, bảo vệ anốt liên quan đến 90namdangbothanhhoa.vnệc triệt tiêu tính phản ứng của kim loại bằng cách điều chỉnh tiềm năng của kim loại phản ứng mạnh hơn; tuy nhiên, bảo vệ catốt liên quan đến 90namdangbothanhhoa.vnệc đảo ngược dòng chảy giữa hai điện cực khác nhau. Do đó, chúng ta có thể coi điều này cũng là một sự khác biệt giữa bảo vệ anốt và catốt.

*

Tóm tắt - Bảo vệ Anodic vs Cathodic

Bảo vệ anốt là một loại quá trình điện hóa trong đó chúng ta có thể bảo vệ bề mặt kim loại bằng cách biến nó thành cực dương trong pin điện hóa, trong khi bảo vệ catốt là một loại quy trình điện hóa trong đó chúng ta có thể bảo vệ bề mặt kim loại bằng cách biến nó thành cực âm trong tế bào điện hóa. Sự khác biệt chính giữa bảo vệ anốt và catốt là, trong bảo vệ anốt, bề mặt được bảo vệ đóng vai trò cực dương trong khi đó, trong bảo vệ catốt, đó là cực âm.

Tài liệu tham khảo:

1. Bảo vệ Hy sinh là gì? - Định nghĩa từ ăn mòn. Ăn mòn, có sẵn ở đây.

Hình ảnh lịch sự:

Xem thêm: phạm tuệ người ấy là ai

1. Sơ đồ bảo vệ Cathodic Bảo vệ bởi Cafe Nervosa - Công 90namdangbothanhhoa.vnệc riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia2. Anode Hy sinh anode Trực tiếp bởi Zwergelstern (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia