Cây Thực Phẩm Là Gì ? Vai Trò Của Cây Thực Phẩm Đối Với Con Người

Xin cho hỏi: Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là gì? Cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm được quy định thế nào? Nhiệm vụ chủ yếu của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là gì? - Câu hỏi của anh Dũng (TP. HCM).
*
Nội dung chính

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là gì?

*

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (Hình từ Internet)

Bạn đang xem: Cây Thực Phẩm Là Gì ? Vai Trò Của Cây Thực Phẩm Đối Với Con Người

Theo Điều 1 Quyết định 87/2002/QĐ-BNN quy định như sau:

Điều 1. - Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học - công nghệ nông nghiệp, chủ yếu là cây lúa, cây vụ đông, hệ thống nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.Viện được Ngân sách đầu tư và cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng (giao dịch trong hoạt động có thu) theo quy định hiện hành của Nhà nước.- Trụ sở chính của Viện đặt tại tỉnh Hải Dương (như hiện nay).

Căn cứ quy định trên thì Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp, chủ yếu là cây lúa, cây vụ đông, hệ thống nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng.

Viện Cây lương thực và cây thực phẩm được Ngân sách đầu tư và cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng (giao dịch trong hoạt động có thu) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm được quy định thế nào?

Theo Điều 3 Quyết định 87/2002/QĐ-BNN quy định cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm gồm có:

(1) Lãnh đạo Viện: Có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ nhiệm có thời hạn, miễn nhiệm.

(2) Các Phòng nghiệp vụ:

- Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế;

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Tài chính - Kế toán.

(3) Các Bộ môn nghiên cứu trực thuộc Viện:

- Bộ môn Chọn giống lúa;

- Bộ môn Chọn giống cây trồng cạn;

- Bộ môn Công nghệ sinh học;

- Bộ môn Kỹ thuật canh tác;

- Bộ môn Bảo vệ thực vật;

- Bộ môn Hệ thống nông nghiệp;

- Bộ môn Sinh lý sinh hóa và Chất lượng nông sản;

Xem thêm: người ấy là ai chiếu vào thứ mấy

- Bộ môn Kỹ thuật hạt giống.

(4) Các đơn vị trực thuộc Viện được sử dụng con dấu và tài khoản riêng:

- Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao công nghệ: Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện công tác khuyến nông, thí nghiệm, thực nghiệm, nhân và sản xuất giống.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Hải Dương (trong trụ sở Viện Cây lương thực và cây thực phẩm);

- Trung tâm Nghiên cứu cây đặc sản: Trên cơ sở Trung tâm Giống cây lương thực và cây thực phẩm, trụ sở đặt tại Từ Liêm - Hà Nội (như hiện nay);

- Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa: Trên cơ sở Trung tâm Nghiên cứu cây thực phẩm, trụ sở đặt tại Đà Lạt - Lâm Đồng (như hiện nay).

Lưu ý:

- Các Phòng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Trung tâm có Giám đốc và Phó giám đốc; Bộ môn có Trưởng bộ môn và Phó bộ môn. Bộ môn trực thuộc Viện là tổ chức tương đương với cấp Phòng trực thuộc Viện.

- Trưởng, Phó các Phòng và Bộ môn; Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm do Viện trưởng bổ nhiệm có thời hạn, miễn nhiệm theo phân cấp của Bộ.

Nhiệm vụ chủ yếu của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là gì?

Theo Điều 2 Quyết định 87/2002/QĐ-BNN quy định Viện Cây lương thực và cây thực phẩm có nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của vùng đồng bằng sông Hồng, trên cơ sở phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các chương trình khoa học công nghệ về nông nghiệp của Nhà nước.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng và các địa phương có điều kiện tương tự, bao gồm:

+ Di truyền, chọn tạo và nhân giống cây trồng trước hết là cây lúa, cây vụ đông và một số cây trồng đặc sản;

+ Các biện pháp kỹ thuật canh tác và phòng trừ dịch hại cây trồng;

+ Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước, môi trường sinh thái nông nghiệp;

+ Hệ thống nông nghiệp.

Xem thêm: tình ái là gì

- Tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các tổ chức khoa học có liên quan trong các lĩnh vực: Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản... phục vụ cho sự phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới của Vùng.

- Đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện theo phân cấp và quy định của Nhà nước.