Phép Dịch "Cherry" Thành Tiếng Việt Là Gì? Nghĩa Của Từ : Cherry

quả anh đào, anh đào, cây anh đào là các bản dịch hàng đầu của "cherry" thành Tiếng 90namdangbothanhhoa.vnệt. Câu dịch mẫu: President Eyring liked the gift of cherries because it comforted him. ↔ Chủ tịch Eyring thích món quà quả anh đào vì nó mang đến sự an ủi cho ông.

Bạn đang xem: Phép Dịch "Cherry" Thành Tiếng Việt Là Gì? Nghĩa Của Từ : Cherry


President Eyring liked the gift of cherries because it comforted him.

Chủ tịch Eyring thích món quà quả anh đào vì nó mang đến sự an ủi cho ông.


A small fruit, usually red, black or yellow, with a smooth hard seed and a short hard stem (Prunus a90namdangbothanhhoa.vnum and some other fruits of similar appearance in the Prunus genus).

Xem thêm: chủ ngữ trong câu kể ai là gì


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho Cherry trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.

Xem thêm: thần nông là ai


*
anh đào
*

*

Chất lỏng màu đỏ anh đào này là hợp chất clorua đơn giản nhất của lưu huỳnh và là một trong những chất clorua phổ biến nhất.
His first summer job was playing trumpet at a children"s church camp and later picking fruit (raspberries, cherries, and peaches) during the summer while in high school.
Công 90namdangbothanhhoa.vnệc mùa hè đầu tiên của anh là chơi kèn tại trại nhà thờ trẻ em và sau đó hái trái cây (quả mâm xôi, anh đào và đào) trong suốt mùa hè khi còn học trung học.
Now you might say, well, that"s an extremely unusual example, and I wouldn"t want to be guilty of the same kind of cherry- picking and selective referencing that I"m accusing other people of.
Bây giờ bạn có thể nói, Vâng, đó là một ví dụ rất không bình thường, và tôi không muốn trở nên xấu xa giống như những loại người chỉ thích hái những quả ngọt và chọn kết quả theo ý mình những người mà tôi đang buộc tội.
Agustina Cherri grew up as a fan of Fla90namdangbothanhhoa.vna Palmiero, a famous children"s show host during Cherri"s childhood.
Cherri lớn lên như một fan hâm mộ của Fla90namdangbothanhhoa.vna Palmiero, một người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng trong thời thơ ấu của Cherri.
The three of us sat around the kitchen table, put some cherries in bowls, and ate them as Uncle Bill and Aunt Catherine cleared some dishes.
Cả ba chúng tôi ngồi quanh cái bàn ăn ở nhà bếp, bỏ vào tô một vài quả anh đào, và ăn trong khi Chú Bill và Thím Catherine rửa mấy cái dĩa.
Selecti90namdangbothanhhoa.vnty, such as cherry picking atypical or even obsolete papers, in the same way that the MMR vaccine controversy was based on one paper: examples include discredited ideas of the medieval warm period.
Chọn lọc, ví dụ như những tài liệu không điển hình hoặc thậm chí trở nên lỗi thời mắc lỗi hái anh đào, giống như cách mà vụ tranh luận về vắc-xin MMR chỉ được dựa trên một tài liệu: ví dụ những ý tưởng thiếu tin tưởng về thời kỳ ấm Trung cổ.
Phần thưởng có thể là thức ăn (90namdangbothanhhoa.vnên thức ăn khen thưởng), nước, hoặc một đồ uống hàng hóa như cola anh đào.
Rowoon as Kang Hyun-il / Issue An unpopular member of the K-pop boy group Cherry on Top whose stage name is Issue.
Rowoon (ko) vai Kang Hyun-il / Issue Một thành 90namdangbothanhhoa.vnên không nổi tiếng của nhóm nhạc nam K-pop Cherry với nghệ danh là Issue.
Mỗi cô nương hãy tự hào và thích thú... khi hiến dâng cho các nhà ái quốc cái trinh nguyên của mình!
Two remarkable elements of Hungarian cuisine that are hardly noticed by locals, but usually elicit much enthusiasm from foreigners, are the different forms of vegetable stews called főzelék as well as cold fruit soups, such as cold sour cherry soup (Hungarian: hideg meggyleves).
Hai yếu tố đáng chú ý của ẩm thực Hungary rằng hầu như không được dân địa phương chú ý, nhưng thường được người nước ngoài nhận ra, là những hình thức khác nhau của món hầm rau gọi főzelék cũng như súp trái cây lạnh, như súp chua dâu tây lạnh (tiếng Hungary: meggyleves hideg).
Soon afterward, Epic financed a music 90namdangbothanhhoa.vndeo for "Love Struck Baby", which was filmed at the Cherry Tavern in New York City.
Không lâu sau, Epic đầu tư một 90namdangbothanhhoa.vndeo âm nhạc cho “Love Struck Baby”, quay tại Cherry Tavern ở Thành phố New York.
The United States and Turkey are leading producers of cherries , though not all cherry trees produce fruit .
Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước trồng trái anh đào hàng đầu thế giới , mặc dù không phải cây anh đào nào cũng kết trái .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M