chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

I. Nhận xét

Bạn đang xem: chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Đọc những câu đang được cho tới.

a. Ruộng rẫy là chiến trường

Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

Hậu phương ganh đua đua với tiền tuyến.

Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và chúng ta anh là những team viên thứ nhất của Đội ta

1. Trong những câu bên trên, câu nào là đem dạng Ai là gì?

Gợi ý:

Trong câu kể Ai là gì?:

- Vị ngữ được nối với công ty ngữ vì chưng từ 

- Vị ngữ thông thường vì thế danh kể từ (hoặc cụm danh từ) tạo ra trở thành.

Trả lời:

Trong những câu bên trên, những câu tại đây đem dạng Ai là gì?

-    Ruộng rẫy là mặt trận.

-    Cuốc cày là tranh bị.

-    Nhà nông là đồng chí.

-    Kim Đồng và chúng ta anh là những team viên thứ nhất của Đội tớ.

2. Xác lăm le công ty ngữ của những câu ê.

Gợi ý:

Chủ ngữ vấn đáp cho tới câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?

Trả lời:

Chủ ngữ của những câu bên trên là:

-    Ruộng rẫy / là mặt trận.

-    Cuốc cày / là tranh bị.

-    Nhà nông / là đồng chí.

-    Kim Đồng và chúng ta anh / là những team viên thứ nhất của Đội tớ.

3. Chủ ngữ ê vì thế những kể từ ngữ thế nào là tạo ra thành?

Gợi ý:

Con để ý những công ty ngữ vừa vặn tìm kiếm được nhằm vấn đáp.

Trả lời:

Chủ ngữ ê vì thế những danh kể từ (ruộng rẫy, cuốc cày, mái ấm nông), cụm danh kể từ (Kim Đồng và chúng ta anh) tạo ra trở thành.

II. Luyện tập

1. Đọc những câu sau:

- Văn hóa thẩm mỹ cũng là 1 mặt mũi trận. Các bạn em là đồng chí bên trên mặt mũi trận ấy.

Hồ Chí Minh

- Vừa buồn và lại vừa vặn vui vẻ mới nhất thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học tập trò.

Xuân Diệu

a. Tìm câu kể Ai là gì?

b. Xác lăm le công ty ngữ của những câu dò la được

Gợi ý:

Xem thêm: chồng của bình tinh là ai

a. Trong câu kể Ai là gì?:

- Vị ngữ được nối với công ty ngữ vì chưng từ là

- Vị ngữ thông thường vì thế danh kể từ (hoặc cụm danh từ) tạo ra trở thành.

b. Chủ ngữ vấn đáp cho tới câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?

Trả lời:

a)   Tìm câu kể Ai là gì?

Cả 4 câu trong khúc văn đang được cho thật đều là câu kể Ai là gì?

b)   Xác lăm le công ty ngữ trong số câu ê.

-      Chủ ngữ của những câu ê là:

- Văn hóa nghệ thuật / cũng là 1 mặt mũi trận.

- Anh chị em / là đồng chí bên trên mặt mũi trận ấy.

- Vừa buồn và lại vừa vặn vui / mới nhất thực là nỗi niềm bông phượng.

- Hoa phượng / là hoa học tập trò.

2. Chọn kể từ ngữ tương thích ở cột A nhằm ghép với cột B trở thành câu "Ai là gì?"

A

B

Bạn Lan

Là sau này của khu đất nước

Người

Là người u loại nhị của em

Cô giáo

Là người Hà Nội

Trẻ em

Là vốn liếng quý nhất

Gợi ý:

Con phát âm thiệt kĩ nhị cột nhằm ghép sao cho tới tương thích.

Trả lời:

Cần ghép như sau:

-  quý khách Lan là kẻ TP. hà Nội.

-  Người là vốn liếng quý nhất.

-  Cô giáo là kẻ u loại nhị của em.

-  Trẻ em là sau này của tổ quốc.

3. Đặt câu kể Ai là gì? với những kể từ ngữ sau thực hiện công ty ngữ:

- quý khách Bích Vân

- Hà Nội

- Dân tộc ta

Gợi ý:

Con tâm trí để tại vị những câu vừa vặn phù phù hợp với nội dung vừa vặn phù phù hợp với ngữ pháp.

Trả lời:

Xem thêm: vậy là kết thúc rồi chẳng ai muốn cứ yêu càng đau

-    quý khách Bích Vân là học viên lớp 4A.

-    TP. hà Nội là thủ đô của VN.

-    Dân tộc tớ là 1 dân tộc bản địa nhân vật.