chúa là ai

https://data.90namdangbothanhhoa.com/Media/hbcmn/10-06-2022.mp3

 

 

Bạn đang xem: chúa là ai

Đa-ni-ên 7:9-21

“Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở bên dưới cả trời, sẽ tiến hành ban mang lại dân những thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời kiếp kiếp, và không còn thảy những quyền thế đều hầu việc và vâng điều Ngài” (câu 27).

Câu căn vặn suy ngẫm: Tiên tri Đa-ni-ên dùng những Danh xưng nào là mang lại Chúa? Những Danh xưng ấy tăng thêm ý nghĩa gì? Danh xưng nào là đang được đem đến kỳ vọng và khuyến khích cho chính mình tức thì khi này?

Khải tượng về tứ thú nuôi và một chiếc sừng gian ngoan ác thay mặt cho những quốc gia trào lên phá hủy và thay cho thế nhau ko nên là toàn cỗ tranh ảnh sau này nhưng mà Chúa khải thị mang lại Tiên tri Đa-ni-ên. Khải tượng nhìn xa xăm rộng lớn những quốc gia trong thời điểm tạm thời ấy nhằm thiên về tía Danh xưng của Chúa. trước hết, sau khải tượng về tứ thú nuôi, tiên tri Đa-ni-ên ngay tắp lự thấy “Đấng Thượng Cổ ngồi bên trên ngôi” (câu 9, 22). Hai phiên xuất hiện nay Danh xưng này là nhị phiên tương tác cho tới “sự đoán xét” nhưng mà Ngài tiếp tục tiến hành bên trên những thú nuôi ấy (câu 10 và 22). Đấng Thượng Cổ đời đời kiếp kiếp là Đấng đoán xét.

Bất ngờ và thú vị nhất là hình hình họa “Một người tựa như loài người cho tới với những đám mây bên trên trời” (câu 13) nhằm thiết lập một Vương quốc đời đời kiếp kiếp ko khi nào bị diệt đập (câu 14-15). “Con người” là cơ hội Thi Thiên 8:4 và Ê-xê-chi-ên 2:1 nói đến loài người đơn giản, tuy nhiên loài người lại “đến với những đám mây” và thống trị bên trên toàn bộ những nước thể hiện nay thẩm quyền của Chúa (Thi Thiên 104:3; Ê-sai 19:1). Do cơ, anh hùng này phối hợp những Điểm sáng vừa phải của loài người vừa phải của một vị thần. Sau này, Chúa Giê-xu đang được sử dụng Danh xưng Con Người nhằm chỉ về chủ yếu bản thân nhiều hơn nữa bất kể Danh xưng nào là không giống. Ngài cũng nói đến việc một ngày “Con người… ngự thân thiện đám mây bên trên trời nhưng mà đến” (Mác 14:62). Do cơ, “một người tựa như con cái người” ở phía trên đó là hình bóng về Con Người là Chúa Giê-xu cho tới nhằm thiết lập Vương quốc đời đời kiếp kiếp của Ngài.

Ngoài đi ra, Tiên tri Đa-ni-ên cũng tứ phiên nói đến “Đấng Rất Cao”. Danh xưng này nhị phiên tương tác cho tới loại sừng xược, phát biểu phạm cho tới Chúa và thực hiện hao hao mòn những thánh của Ngài (câu 25), và nhị phiên tương tác cho tới việc những thánh của Ngài nhận lấy nước và đồng thống trị với Chúa (câu 18, 22, 27). Do cơ, Danh xưng này đã cho thấy vô một quy trình, Chúa làm cho những vua chúa đời này trong thời điểm tạm thời phân bổ. Ngài rất có thể được cho phép bị xúc phạm, và những thánh của Ngài bị phó vô tay bọn họ, tuy nhiên Ngài là Đấng Tối Cao tể trị, những người dân thuộc sở hữu Ngài rồi tiếp tục nhận lãnh phần thưởng xứng danh về sau.

Khi thấy khải tượng giàn giụa cô động về trái đất hầu cho tới, Tiên tri Đa-ni-ên cũng thấy chủ yếu Chúa là Đấng Rất Cao. Giữa tranh ảnh dịch bệnh dịch, thiên tai và những thay cho thay đổi khôn lường của chủ yếu trị trái đất, tất cả chúng ta nhận ra điều gì? Xin Chúa mang lại tất cả chúng ta vững vàng lòng trước những biến chuyển cố của trái đất, vì như thế Chúa của tất cả chúng ta là Đấng Rất Cao.

Xem thêm: ernest khalimov là ai

Chúa của doanh nghiệp lúc này với tên tuổi là gì?

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì như thế Ngài là Đấng đoán xét, Đấng thiết lập Vương quốc vững chắc và là Đấng ban thưởng mang lại những ai trung tín với Ngài. Xin hùn con cái luôn luôn nhìn lên Chúa nhằm thêm thắt vững vàng tin tưởng và kỳ vọng.

 

Đọc Kinh Thánh vô tía năm: Thi Thiên 68

Phòng Truyền Thông kết hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục tiến hành.

Xem thêm: lưỡng quốc trạng nguyên là ai

Mọi chủ ý góp phần thiết kế, van nài quí vị phấn chấn lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn