Ông Đào Minh Quân Là Ai - Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

ĐÀO MINH QUÂN -

ÔNG LÀ AI?

Bạn đang xem: Ông Đào Minh Quân Là Ai - Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Lê Xuân Nhuận

http://90namdangbothanhhoa.vn/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan15_DMQ.php

*
09-Mar-2015

LTS: Bài dưới đây của tác giả Lê Xuân Nhuận mô tả một sinh hoạt chính trị rất "ngộ" nhưng cũng thường thấy trong các cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ. Đó là những loại trò chơi mà một số người Việt Nam ở Mỹ ưa thích, do sự khao khát được làm lãnh tụ. Họ mơ được Hoa Kỳ phong ban, làm Thủ Tướng một nước Việt Nam tưởng tượng nào đó, nên tự vẽ trên những lá thư mà Hoa Kỳ không cần quan tâm. Họ mặc y phục oai vệ, đeo đủ thứ lon lá, mong lật đổ chính quyền Việt Nam, và có một số người "tưởng thiệt", sẵn sàng chạy theo giấc mơ đó để làm... lon ton. Cũng may là những "văn thư hành chánh khống" đó chỉ là đối với Việt Nam thôi, chứ nếu "văn thư" ghi lộn là "Thủ Tướng Mỹ" thì không phải là trò chơi nữa, mà chắc chắn sẽ là một "bi kịch," vì sẽ được Mỹ đón tiếp ở nhà thương điên hoặc nhà tù. (SH)

"Nhìn con mẹ quá não nề, Con ơi con chỉ đóng hề được thôi"

(nữ sĩ Minh Hà)


*

Nhóm người của Ô. Đào Minh Quân ngày 19 tháng 6, 2015 trước tượng đài Việt Mỹ. Trích video của KBCHN

Trong thời-gian qua, một người tự-xưng thủ-tướng là Ông Đào Minh Quân đã làm nhiều việc, xin tạm ôn lại dăm ba việc-làm tiêu-biểu của ông ta.

I. Đạp Mặt Hồ Chí Minh

11/ Từ nhiều năm nay, Ô. Đào Minh Quân xem việc (kí tên) đạp chân vào mặt trên ảnh của cố lãnh-tụ CSVN Hồ Chí Minh là điều-kiện căn-bản để được ông ta công-nhận là người chống Cộng, nhận làm hội-viên của hội “Chánh Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” hoặc trả lời các í-kiến gửi đến ông ta.

12/ Ô. Đào Minh Quân sống ở Mĩ, nhưng ông ta không biết rõ quan-niệm và thái-độ của người Mĩ đối với việc bôi lem hình-ảnh của người khác.

12a) Một thí-dụ điển-hình là hiện nay có hai ứng-cử-viên tổng-thống nổi bật: Bà Clinton của Đảng Dân-Chủ và Ông Trump của Đảng Cộng-Hòa. Thế mà cả hai đều đã bị in ảnh lên giấy vệ-sinh.

12b) Nếu cho rằng ứng-cử-viên chưa quan-trọng bằng chức-vụ đắc-cử, thì chính Ông Obama là tổng-thống đương-nhiệm của siêu-cường Hoa-Kì mà hình-ảnh của tổng-thống ấy cũng đã và đang bị in lên trên các cuốn giấy dùng để lau chùi hậu-môn. (Dẫn-chứng:)

*

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_Smith_Company

13/ Như thế, người Mĩ xem việc bôi bẩn hình-ảnh của người khác là một “trò đùa tinh nghịch, tinh quái; trò chơi khăm, chơi xỏ, chơi ác cho vui” (prank) mà các diễn-viên hài-kịch và các nhà bình-luận thời-sự đã “chơi” các chính-trị-gia từ nhiều thế-kỉ qua. Và các nhân-vật “bị chơi” như thế vẫn xem đó là chuyện đùa, không đáng quan-tâm.

“Ngài Hiệp Nguyễn = Thủ Tướng Chính Phủ (Lâm Thời);

Ngài Thanh Đình

Xem thêm: Cầu thủ Algeria Xuất Sắc: Những Ngôi Sao Đánh Bại Trọng Tài của Sân Cỏ

= Phó Thủ Tướng (lâm thời) CP. QGLT-VNCH” (ThamChieuB)

16/ Như thế, đây là một cuộc đảo-chánh nội-bộ, Ô.Đào Minh Quân bị cách chức và sa-thải, chứ không có vấn-đề “giả lệnh cửa Tổng Thống Barrack Obama truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân” gì cả. Ô. Đào Minh Quân đề-cập “lệnh cửa Tổng Thống Barrack Obama” trong vụ này, chứng-tỏ ông ta là tên nô-lệ ngoại-bang, tự tưởng là mình được tổng-thống Mĩ nặn ra, nên bị sa-thải (mà gọi là truất phế cho oai) cũng phải do lệnh của tổng-thống Mĩ!

17/ Về Ô. Nguyễn Hiệp nêu ở Mục 14/ và 15/ thì, trước khi đảo-chánh Ô. Đào Minh Quân, Ô. Hiệp đã được Ô. Quân tin dùng, phong cấp đại-tá. “Đại-Tá Nguyễn Hiệp” cùng “Trung-Tướng Nam Sơn” giới-thiệu với Ô.Quân một người tên là Nguyễn Đình Thanh, và Ô. Quân đã cử Ô. Thanh qua làm “Đại Biểu Chính Phủ” tại Đức! Sau đó mới khám-phá ra Ô. Thanh là cán-bộ VC (?), nên Ô. Đào Minh Quân đã trục-xuất Ô. Thanh ra khỏi hội CPQGVNLT. Đó là kết-quả của điều-kiện “đạp mặt HCM” và tài-năng của “ban An Ninh Nội Chính”!

II. Đưa “Đại Tướng Lê Văn Dũng” về làm Tổng Trưởng Quốc Phòng của CSVN

“...Theo tin phối kiểm cửa ban An Ninh Nội Chính / CPQGVNLT thì Phùng Quang Thanh đã chết trên đường đưa về nước.

Để tránh nội loạn, Thử Tướng Đào minh Quân đã mời Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ) nhận nhiệm vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh... ”

22/ Vậy, yêu-cầu Ô. Đào Minh Quân thông-báo tiếp cho mọi người biết: Ông Lê Văn Dũng là ai? được ai (thẩm-quyền nào) thăng cấp đại-tướng, ở đâu, vào ngày giờ nào, căn-cứ vào thành-tích gì? Sau “tin phối kiểm” của “ban An Ninh Nội Chính” (rằng Phùng Quang Thanh đã chết), còn có những “tin phối kiểm” nào khác nữa? Việc Lê Văn Dũng thay thế Phùng Quang Thanh đã diễn ra như thế nào, kết-quả ra sao? Và nhất là hiện nay “đại tướng” Lê Văn Dũng làm gì? ở đâu?

III. Chấp Thuận cho Hoa-Kì và Đồng Minh Tuần TraTrong Hải Phận Việt Nam

31/ Ngày 28/10/2015, VPTT/CPQGVNLT (Văn Phòng Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời) đã phổ-biến một bản Tường Trình:

32/ Quyết-định điều-động Hải Quân Hoa-Kì tuần-tra trong vòng 12 hải-lí quanh các hòn đảo nhân-tạo của Tàu Cộng là kết-quả của một quá-trình suy-tính có tầm chiến-lược toàn-cầu của các bộ óc siêu-việt, cuối-cùng đã được báo-chí loan tin vào ngày 02/10/2015 rồi (thí-dụ:)

In South China Sea, a Tougher U.S. Stance

Rejecting China’s “Great Wall of Sand,” the U.S. Navy will patrol near man-made islands constructed by Beijing.

Now, the administration is preparing to endorse what the military calls enhanced “freedom of navigation operations,” which would have American ships and aircraft venture within 12 nautical miles of at least some artificial islands built by Beijing.”

33/ Hoa-Kì đã thực-hiện việc đó, báo-chí đã loan tin (thí-dụ:)

Ngày 12/10/2015: http://atimes.com/2015/12/another-us-patrol-in-south-china-sea-unlikely-this-year/

34/ Hơn hai tuần sau Ô. Đào Minh Quân mới biết việc đó, nên vào ngày 28/10/2015 mới vội “tường trình” bịa chuyện là mình đã họp “nội các” và kí “sắc lệnh” số 002/25102015/TT vào ngày 25/10/2015 “cho phép” Hoa-Kỳ hành-động như thế, trong lúc tin-tức đã tiết-lộ chuyện đó từ ngày 02/10/2015, chậm nhất là từ ngày 12/10/2015 rồi.

35/ Sau đây là “sắc lệnh” của Ô. Đào Minh Quân chấp thuận cho Hoa Kỳ và Đồng Minh Tuần Tra trong Hải Phận Việt Nam:

“... tôi xin toàn dân ủng hộ ba (3) quyết định sau đây:

1- Chấp thuận cho hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam...

Xem thêm: hoàng diệu là ai

3- Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải cam kết tôn trọng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và tuân hành sự điều động của CPQGVNLT do tôi lãnh đạo... ”

Đây rõ-ràng là một lá đơn của Ô. Đào Minh Quân xin đồng-bào Việt-Nam ủng-hộ 3 quyết-định của ông ta, nhưng chưa thấy đồng-bào trả lời thế nào thì ông ta đã ban-hành sắc-lệnh (là một quyết-định ở cấp tối-cao trong nước), mà lại quyết-định rằng hải-quân Hoa Kỳ và các nước đồng-minh phải tuân hành sự điều động của ông ta!

IV. Được Tổng-Thống Clinton công-nhận là thủ-tướng của Việt Nam