Di Sản Văn Hóa Là Gì Gdcd 7, Gdcd 7 Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa

Di sản văn hóa là tài sản của dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc ta trên các lĩnh vực. Vì vậy, chúng ta cần phải biết giữ gìn và bảo vệ các di sản đó. Bảo vệ như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây.


*

A. Kiến thức trọng tâm

1. Quan sát ảnh

Bạn đang xem: Di Sản Văn Hóa Là Gì Gdcd 7, Gdcd 7 Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa

Gợi ý trả lời câu hỏi:

a)Em hãy nhận xét đặc điểm và phân loại những bức ảnh trên.

Ảnh 1: Di tích Mỹ Sơn (là công trình kiến trúc thời phong kiến, là di tích lịch sử văn hóa)Ảnh 2: Bến nhà Rồng (là di tích lịch sử - văn hóa)Ảnh 3: Vịnh Hạ Long (là danh lam thắng cảnh)

b)Em hãy nêu một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa ở địa phương, ở nước ta và trên thế giới.

Danh lam thắng cảnh:

Vịnh Hạ LongNgũ Hoành Sơn, Sầm SơnĐộng Phong Nha – Kẻ bàng

Di sản văn hóa:

Phố cổ Hội AnCố đô HuếVăn miếu Quốc Tử GíamHỏa lò Côn Đảo…

c)Việt Nam đã có những di sản nào được UNESCO xếp loại là di sản văn hóa thế giới?

Việt Nam có những di sản văn hóa được UNESCO công nhận là:

Cố đô HuếPhố cổ Hội AnThánh địa Mỹ SơnVịnh Hạ LongĐộng Phong NhaNhã Nhạc cung đình HuếCồng chiêng Tây Nguyên….

d)Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa?

Bởi những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử là tài sản của dân tộc , thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời nó còn thể hiện nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

e)Chúng ta cần làm gì để bảo vệ , giữ gìn những di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh?

Không đập phá các di sản văn hóaKhông lấy cắp cổ vật về nhàGiữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnhNhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.

f)Nhà nước ta có quy định như thế nào về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh?

Nhà nước đã có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóaNhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa. Chủ sở hữu di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2.Nội dung bài học

* Khái niệm:

Di sản văn hóa là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được luuw giữ bằng trí nhớ, chữ viết…Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

* Phân loại di sản văn hóa

Xem thêm: Kèo tỷ số chính xác là gì? Bắt kèo tỷ số thế nào cho chuẩn? 

Di sản văn hóa phi vật thểDi sản văn hóa vật thểDi tích lịch sử văn hóaDanh lam thắng cảnh

* Ý nghĩa:

Nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong cuông cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quôc.Phát huy sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài tập a: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn, bảo vệ, hoặc phá hoại di sản văn hoá ?

(1) Đập phá các di sản văn hoá ;

(2) Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp ;

(3) Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm ;

(4) Lấy cắp cổ vật về nhà ;

(5) Buôn bán cổ vật không có giấy phép ;

(6) Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích ;

(7) Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh ;

(8) Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá ;

(9) Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử ;

Xem thêm: vị ngữ trong câu kể ai là gì

(10) Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu ;

(11) Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật ;

(12) Giúp các cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn những người phá hoại di sản văn hoá ;