Tác Giả Đường Gia Tam Thiếu Là Ai ? Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả Đấu La Đại Lục

*

Bạn đang xem: Tác Giả Đường Gia Tam Thiếu Là Ai ? Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả Đấu La Đại Lục

1-2005,《 Cuồng Thần 》 hoàn thành. Tháng3, bắt đầu sáng tác 《Thiện Lương Tử Thần》. Tháng9, bắt đầu sáng tác 《Duy NgãĐộc Tiên》.

2-2006,《Duy NgãĐộc Tiên》 hoàn thành. Cùng tháng, bắt đầu sáng tác 《Không Tốc Tinh Ngân》. Tháng 7, bắt đầu sáng tác 《Băng Hỏa Ma Trù》.

3-2007, bắt đầu sáng tác 《Sinh TiêuThủ Hộ Thần》.

12-2009, bắt đầu sáng tác 《 Tửu Thần 》.

11-2010, bắt đầu sáng tác 《Thiên Châu Biến》.

3-2015, bắt đầu sáng tác 《Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Thần Giới Truyền Thuyết》.

1-2016, bắt đầu sáng tác 《 Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết 》. Tháng5, bắt đầu sáng tác tự truyện thể tiểu thuyết tình yêu 《Vì Ngươi, Ta Nguyện ÝYêu Quý Toàn Bộ Thế Giới》.

1-2017, bắt đầu sáng tác 《 ĐạiQuy GiápSư》.Tháng 10, sáng tác tiểu thuyết tình yêu 《Ủng Bão Hoang Ngôn Ủng Bão Nhĩ》.

Tháng 6-2018, huyền huyễn tiểu thuyết 《Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu》 bắt đầu đăng nhiều kỳ. Tháng 8, bắt đầu sáng tác 《Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện Đường Môn Anh Hùng Truyền》. Ngày 11-12, đô thị tam bộ khúc《Thủ Hộ Thì Quang Thủ Hộ Nhĩ》 bắt đầuđăng nhiều kỳ. Ngày 14 cùng tháng, 《Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La》 tại Qidian tiểu thuyết xuất ra đầu tiên.

Thành tựu

Phú hào bảng

2017, thứ 11, đầu bảng.

2016, thứ 10, đầu bảng.

2016, thứ 10,mạng lưới tác giahàng năm.

Xem thêm: sư giác minh luật là ai

2014, thứ 9, đầu bảng.

2014, thứ 9, mạng lưới tác giả.

2013, thứ 8, đầu bảng.

2012, thứ 7, đầu bảng.

Forbes Danh nhân bảng

2014, thứ 11, hạng 87.

2015, thứ 12, hạng 65.

Văn học mạng vương giả

2015, thứ1, 12 chủ thần.

2015, thứ1, ngũ đại chí tôn.

2015, thứ1, văn học mạng vương giả.

2017, thứ2, ngũ đại chí tôn.

Xem thêm: nguyễn tri phương là ai

​​​​​​​Kỷ lục Guinness thế giới: Năm 2002, liên tục 86 tháng không đoạn chương nào.