Hợp Đồng Theo Đơn Giá Cố Định Là Gì, Quy Định Về Hợp Đồng Theo Đơn Giá Cố Định

90namdangbothanhhoa.vn - Mạng đấu thầu tư nhân đầu tiên tại Việt Namhttps://90namdangbothanhhoa.vn/uploads/logo-90namdangbothanhhoa.vn.png
Bài viết hôm nay 90namdangbothanhhoa.vn sẽ cung cấp bài viết phân tích về hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định để quý độc giả hiểu bản chất và áp dụng vào thực tế công tác đấu thầu.

*
Hình minh họa
Theo điểm a khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013 và điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì:

a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

Bạn đang xem: Hợp Đồng Theo Đơn Giá Cố Định Là Gì, Quy Định Về Hợp Đồng Theo Đơn Giá Cố Định

Lưu ý hợp đồng trọn gói cũng là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng loại hợp đồng khác (hợp đồng theo đơn cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh), người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm loại hợp đồng này phù hợp hơn so với hợp đồng trọn gói.

Xem thêm: chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Hợp đồng theo đơn giá cố định là gì?


Theo khoản 2 Điều 62 Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013 và điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì:

Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.Đồng thời:Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng

Phạm vi áp dụng hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định


Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói (Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng). Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc.Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc. Khi đó, đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

Những nhược điểm khi áp dụng hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trong đấu thầu


Do hợp đồng trọn gói là bắt buộc áp dụng cho gói thầu có quy mô nhỏ điều đó dẫn đến có những gói thầu mặc dù giá trị không lớn (quy mô nhỏ) nhưng tính chất phức tạp và các yếu tố rủi ro về khối lượng là không lường hết được (ví dụ: ép cọc, làm nền, phá đá nổ mìn...) do đó Luật đấu thầu 2013 khiên cưỡng bắt áp dụng là điều chưa hợp lý. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định cũng gặp không ít vấn đề, đặc biệt là vấn đề biến động giá nguyên vật liệu trong thời gian vừa qua, các yếu tố ảnh hưởng bất ngờ như dịch Covid-19, khủng hoảng Nga - Ucraina ... điều đó dẫn đến không ít hợp đồng đơn giá đã trở thành lạc hậu, nhà thầu chịu rất nhiều rủi ro về mặt kinh tế khi phải áp dụng đơn giá cố định này.

Trên đây là bài viết của 90namdangbothanhhoa.vn về vấn đề áp dụng hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong trường hợp cần hỗ trợ hãy liên lạc ngay với chúng tôi: