Bộ Tiêu Chuẩn Iso 14000 Là Gì ? Iso 14000 Là Gì

ISO 14000 là gì

Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về hệ thống quản lý môi trường.

Bạn đang xem: Bộ Tiêu Chuẩn Iso 14000 Là Gì ? Iso 14000 Là Gì

- ISO 14001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 dùng để chứng nhận. Phiên bản mới nhất được ban hành vào năm 2004/Cor 1:2009 và tại Việt Nam là TCVN ISO 14001:2010.

- Chứng chỉ ISO 14001:2004 chứng nhận rằng Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó sản xuất trong các điều kiện làm ảnh hưởng đến môi trường trong mức độ cho phép.


Hot line

Xem thêm: chủ ngữ trong câu kể ai là gì

*


*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Xem thêm: ai sẽ là tổng bí thư năm 2018

Tham khảo thêm trang web về kiến thức Trắc nghiệm kiến thức: VỀ CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ