Tác Giả Khangser Rinpoche Là Ai, Tu Viện Sera Jey ( Khangser Rinpoche)

Tôn sư Khangser Rinpoche pháp tự là Tenzin Tsultrim Palden nghĩa là Pháp Trì Giới Hạnh Cát Tường. Tên thường gọi là Khangser Rinpoche nghĩa là ngôi nhà vàng. Ngài sanh năm 1975.Hiện tại Khangser Rinpoche là giảng sư giảng dạy triết lý Phật học cho hàng trăm Tỳ Kheo và Sa Di ở Viện Phật Học Tây Tạng Sera Jey. Ngài cũng giảng dạy trong các tu viện thuộc dòng Cổ Mật Nyingma và Kagyu ở Dharamsala Ấn Độ và quốc gia Nepal. Ngoài ra Rinpoche còn giảng dạy cho đủ tầng lớp và sắc dân như là Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Đài Loan, Đại Hàn, Tây Tạng, Hoa Kỳ… ở các trường đại học, các trung tâm Phật giáo và các cơ sở công cộng trong Ấn Độ và Nepal.


Bạn đang xem: Tác Giả Khangser Rinpoche Là Ai, Tu Viện Sera Jey ( Khangser Rinpoche)

Được công nhận là Khangser Rinpoche đời thứ tám Năm 1980 được các đại Lạt Ma của Viện Phật Học Tây Tạng Sera Jey công nhận là Khangser Rinpoche chuyển thế đời thứ tám của dòng Gelug. Được biết chuyển thế đời thứ bảy của Khangser Rinpoche trước đó vốn là một trong ba vị đại trưởng lão đảm nhận trách nhiệm tìm kiếm chuyển thế của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14.


Đậu bằng cử nhân Triết Lý Phật Học Năm 1992 Khangser Rinpoche đậu bằng cử nhân (Bachelor) Triết Lý Phật Học về Kinh Bát Nhã Ba La Mật ở trường Phật Học Biện Chứng, nằm trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đang cư ngụ, thuộc tiểu bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.


Đậu bằng cao học (Master) Triết Lý Phật Học Năm 1998 Ngài đậu bằng cao học (Master) Triết Lý Phật Học ở Tu Viện Phật Giáo Đại Thừa Sera Jey được tái lập ở miền Nam Ấn Độ, một tu viện nổi tiếng trong 3 tu viện lớn nhất của dòng Gelug ở Tây Tạng được lập từ thế kỷ thứ 15.


Làm giảng sư khách ở trường đại học Tribhuwan Năm 2000 Ngài được mời làm giảng sư khách ở trường đại học Tribhuwan ở Kathmandu, nước Nepal.

Xem thêm: con dâu nguyễn tấn dũng là ai


Đậu bằng Tiến Sĩ Geshe Lharam Năm 2002, chỉ với tuổi 27 mà Ngài đã đậu bằng Tiến Sĩ Geshe Lharam cao quí, thủ khoa đứng đầu trong số năm ngàn tăng chúng ở tu viện Sera, miền Nam Ấn Độ, cũng trong năm này Ngài trước tác luận chú giải Câu Xá Luận dày hơn 300 trang.


Đậu bằng Tiến Sĩ Phật Giáo Mật Tông Năm 2005 Ngài thi đậu với số điểm cao nhất bằng Tiến Sĩ Phật Giáo Mật Tông ở tu viện mật điển Gyuto, Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ.


*

Hiện tại Khangser Rinpoche là giảng sư giảng dạy triết lý Phật học cho hàng trăm Tỳ Kheo và Sa Di ở Viện Phật Học Tây Tạng Sera Jey. Ngài cũng giảng dạy trong các tu viện thuộc dòng Cổ Mật Nyingma và Kagyu ở Dharamsala Ấn Độ và quốc gia Nepal. Ngoài ra Rinpoche còn giảng dạy cho đủ tầng lớp và sắc dân như là Ấn Độ, Nepal, Việt Nam, Đài Loan, Đại Hàn, Tây Tạng, Hoa Kỳ… ở các trường đại học, các trung tâm Phật giáo và các cơ sở công cộng trong Ấn Độ và Nepal.

Xem thêm: bạn là ai trong 9 trụ cột

Tôn Sư Khangser Rinpoche là một vị đại Lạt Ma chuyển thế, sinh ra trong một gia đình tổ tiên theo truyền thống Cổ Mật Nyingma lâu đời và tiền thân Ngài vốn là đại Lạt Ma dòng Gelug, cho nên Ngài thừa hưởng cả hai di sản truyền thừa quí báu. Khangser Rinpoche tuy tuổi trẻ nhưng thông minh mẫn tiệp, tiếp thừa nhiều giáo pháp cả hiển lẫn mật trực tiếp từ các vị đại Lạt Ma như Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Kyabje Dilgo Kysentse Rinpoche, Lati Rinpoche, Khensur Lobsang Tsering, Khe Tsun Sangpo Rinpoche và Choegye Trichen Rinpoche. Ngài tinh thông luận điển dòng Gelug, dòng Cổ Mật Nyingma và hấp thụ giáo pháp luyện tâm vĩ đại của dòng truyền thừa Kadampa. Ngài là bậc Thầy vĩ đại của thế kỷ thứ 21 với tâm từ bi bao la, cùng nhiệt huyết đem hạt giống thương yêu gieo rắc vào dòng tâm thức tất cả chúng sanh, là một bậc Đại Hùng Biện siêu việt, với lối giảng trong sáng phù hợp thời đại có sức lôi cuốn người nghe pháp, mang hy vọng đến cho bao con tim thống khổ.