Quy Định Mới Về Khảo Sát Xây Dựng Là Gì, Khảo Sát Xây Dựng Là Gì

Khảo sát xây dựng là gì? Quy định về yêu cầu, hồ sơ khảo sát xây dựng? Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng?


Bạn đang xem: Quy Định Mới Về Khảo Sát Xây Dựng Là Gì, Khảo Sát Xây Dựng Là Gì

Việc khảo sát xây dựng là một quá trình cần thiết cho đối với chủ đầu tư cũng như cho quá trình tiến hành xây dựng công trình. tuy nhiên để thực hiện khỏa sát xây dựng thì chủ đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện những yêu cầu, và tiêu chuẩn mà pháp luật Việt Nam quy định. Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức bổ ích về vấn đề này.

*
*

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020.

1. Khảo sát xây dựng là gì?

Xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; giám sát bởi kỹ sư tư vấn giám sát cùng với kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư của dự án.

Khảo sát xây dựng gồm có khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng để nâng cao chất lượng công trình.

Khảo sát địa hình là bước đầu tiên, tại đó các kỹ sư khảo sát thu thập các yếu tố về địa hình, địa vật, thể hiện lên bản vẽ theo tỉ lệ với độ chi tiết cần thiết. Sản phẩm của khảo sát địa hình là bản đồ địa hình, mô hình số (TIN) địa hình.

Như vậy, khi tiến hành xây dựng thì cần phải khảo sát về địa hình, địa chất công trình… để đảm bảo tính khả thi khi tiến hành xây dựng.

2. Quy định về yêu cầu, hồ sơ khảo sát xây dựng

2.1. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng

Theo quy định tại Điều 74, Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung 2020 quy định về những yêu cầu đối với khảo sát xây dựng.

Theo đó, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng.

Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng cũng như tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng.

Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đồng thời bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt, được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.

Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt.

Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát.

Ngoài ra, ta có thể thấy được những vai trò của việc khảo sát xây dựng như:

+ Việc khảo sát công trình xây dựng nhằm đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng. Hay thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.

+ Khi thực hiện việc khỏa sát xây dựng còn giúp đề chủ đầu tư xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất. Ngoài ra sẽ giúp chủ đầu tư thấy trước và dự đoán được những khó khăn và trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng. Từ đó, nhằm xác định các biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế, công trình của con người cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.

Đồng thời, việc khảo sát xây dựng sẽ đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại cùng với việc thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có hay nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình.

Như chúng ta thấy việc khảo sát xây dựng nhằm mục đích lựa chọn địa điểm được thực hiện ở tất cả các phương án xem xét tại khu vực hoặc tuyến dự kiến xây dựng công trình. Bao gồm các công tác:

+ Thu thập, phân tích và hệ thống hoá tài liệu khảo sát hiện có của khu vực, địa điểm xây dựng;

Xem thêm: ai là người đưa ra các giải pháp về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin bảo vệ hệ thống

+ Thị sát địa chất công trình;

+ Đo vẽ địa chất công trình;

+ Thăm dò địa vật lý,… Và báo cáo kết quả phân tích, đánh giá số liệu.

Hơn thế nữa theo như quy định của Luật Xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020 chủ đầu tư xây dựng sẽ có quyền khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chủ đầu tư phải có nghĩa vụ lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng.

Như vậy có thể thấy để thực hiện được công trình thì chủ đầu tư xây dựng phải thực hiện khảo sát mọi thứ liên quan để có thể phục vụ tốt nhất khi tiến hành xây dựng công trình và phải thực hiện đầy đủ nhũng yêu cầu mà Luật Xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020 đã quy định. Bởi vì việc khảo sat xây dựng có một vài trò rất quan trọng giúp cho chủ đầu tư nắm bắt được tình hình tại nơi thực hiện công trình để kịp thời tìm được những giải pháp tốt nhất khác phục tình trạng đó.

2.2. Hồ sơ khảo sát xây dựng:

Theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì chủ đầu tư cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:

1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.

2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.

4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

Khi đã chuẩn bị được hồ sơ kháo sát xây dựng với những giấy tờ liên quan như bên trên thì chủ đầu tư xây dựng công trình sẽ tiến hành khảo sát xây dựng với những yêu cầu và tiêu chuẩn mà pháp luật quy định.

3. Tiêu chuẩn khảo sát công trình

Theo như quy định của pháp luật thì công tác khảo sát xây dựng phải được tiến hành theo giai đoạn, tương ứng với các giai đoạn thiết kế nhà và công trình theo quy định hiện hành. Đồng thời có xét đến mức độ đã nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện thiên nhiên vùng (địa điểm) xây dựng cũng như công dụng và quy mô của nhà, công trình xây dựng.

Yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát phải do cơ quan thiết kế lập nhằm cung cấp những số liệu ban đầu cần thiết để cơ quan khảo sát giải quyết đúng đắn và hợp lí các nhiệm vụ khảo sát chủ yếu. Trong trường hợp công trình phức tạp và quan trọng hay công trình bố trí ở những nơi có điều kiện thiên nhiên phức tạp thì yêu cầu kĩ thuật của công tác khảo sát phải lập cho từng giai đoạn thiết kế.

Các cơ quan khảo sát, khảo sát thiết kế thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập được phép tiến hành các loại công tác khảo sát xây dựng.

Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến điều tra cơ bản cũng được tiến hành các loại công tác khảo sát xây dựng. Tuy nhiên các cơ quan này phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn quy phạm khảo sát xây dựng và các chế độ chính sách hiện hành.

Khi tiến hành khảo sat xây dựng thì cơ quan khảo sát có quyền chôn các cột mốc trắc địa, khoan đào các công trình thăm dò và tiến hành các dạng công tác phụ trợ khác như: làm đường tạm thời, dọn mặt bằng thi công, phát quang đường ngắn v.v… để đảm bảo thực hiện đầy đủ khối lượng công tác khảo sát đã quy định trong phương án kĩ thuật.

Trong quá trình thi công, cơ quan khảo sát phải thường xuyên tiến hành kiểm tra và nghiệm thu kết quả công việc đã thực hiện và đều phải lập biên bản theo mẫu quy định ở mỗi lần khảo sát, đánh giá mức độ đầy đủ về chất lượng các tài liệu đã thu thập được. Lần kiểm tra và nghiệm thu cuối cùng hay khi kết thúc công tác thi công ở ngoài hiện trường cơ quan khảo sát còn phải đánh giá mức độ đầy đủ về chất lượng của tất cả các tài liệu đã thu thập được để có thể cho phép tiến hành công tác chỉnh lí tài liệu và lập báo cáo kĩ thuật.

Chủ đầu tư có thể mời cơ quan thiết kế, cơ quan cấp đất và cơ quan cấp giấy phép khảo sát có quyền kiểm tra việc thực hiện các loại công tác khảo sát ngoài hiện trường và chất lượng tài liệu đã thu thập được. Nhưng các cơ quan này phải lưu ý khi tiến hành kiểm tra không được cản trở hoạt động sản xuất của cơ quan khảo sát. Trong quá trình kiểm tra cần tổ chức trao đổi thông tin giữa cơ quan khảo sát với cơ quan kiểm tra nhằm thúc đẩy công tác khảo sát tiến hành được nhanh, hợp lí, chính xác và rẻ hơn.

Toàn bộ tài liệu khảo sát của một công trình hay một giai đoạn khảo sát phải được tổng hợp thành báo cáo kĩ thuật (những kết luận) trong đó phải cung cấp số liệu cần thiết để lập thiết kế và dự toán cho giai đoạn thiết kế tương ứng. Đồng thời phải đề xuất những kiến nghị về việc xử lí nền móng công trình xây dựng; sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường xung quanh để các cơ quan có liên quan lưu ý khi thiết kế xây dựng và sử dụng nhà, công trình.

Xem thêm: dương nguyệt cầm là ai

Trong quá trình khảo sát xây dựng mà giữa cơ quan khảo sát và chủ đầu tư có ý kiến bất đồng về các vấn đề kỹ thuật không giải quyết được thì phải yêu cầu hội đồng kỹ thuật chuyên ngành (thậm chí đến hội đồng trọng tài Trung ương) giải quyết những bất đồng ấy. Phía cơ quan sai phạm phải chịu mọi phí tổn trong quá trình xét xử và phải bồi thường thiệt hại do họ gây ra.