All My Life Nghĩa Là Gì? Nghĩa Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Life, Từ Life Là Gì

1. “Get a life” nghĩa là gì?

Khi bạn nói “get a life” với ai đó, có nghĩa là bạn muốn nói với người đó rằng: “Hãy thay đổi cuộc sống nhàm chán đi, hãy tìm điều gì đó thú vị để làm cho cuộc sống của bạn đi!” 

2. Ví dụ

Ví dụ 1: College isn’t just about studying. You need to get a life— meet new people, join a sports club, anything!

Bạn đang xem: All My Life Nghĩa Là Gì? Nghĩa Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Life, Từ Life Là Gì

Tạm dịch:


Đại học không chỉ là học. Bạn cần có một cuộc sống cho riêng mình — gặp gỡ những người mới, tham gia câu lạc bộ thể thao, bất cứ điều gì!

Ví dụ 2: I really love ‘America’s Next Top Model.’ I’m always tweeting about it, and people are like, ‘You need to get a life!’

Xem thêm: Tải Sunwin chia sẻ cách nhận biết cổng cược tài xỉu lừa đảo

Tạm dịch:

Tôi thực sự yêu thích chương trình ‘America’s Next Top Model’. Tôi luôn tweet về nó, và mọi người nói rằng, ‘Bạn cần có một cuộc sống -một cuộc sống thú vị!’

Xem thêm: ernest khalimov là ai


Ví dụ 3: Don’t tell me you’re staying at home all day? Get a life, Mike! (Đừng nói với tôi rằng bạn đang ở nhà cả ngày? Hãy làm cuộc sống thú vị đi, Mike!)


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result