năm 1862 ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là bình tây đại nguyên soái

I. Trắc nghiệm

1. Thực dân Pháp chính thức xâm lăng việt nam vô năm nào?

            a.  1858

Bạn đang xem: năm 1862 ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là bình tây đại nguyên soái

            b.   1859

            c.   1862

2. Ai là kẻ được dân chúng tôn thực hiện “Bình Tây Đại Nguyên Soái”?

            a. Nguyễn Trung Trực.

            b. Trương Định .

            c. Phan Tuấn Phát.

3. Triều đình căn nhà Nguyễn đã ký kết hiệp ước gì với thực dân Pháp?

            a. Nhường tía tỉnh miền Đông Nam Sở mang đến thực dân Pháp.

            b. Nhường tía tỉnh miền Tây Nam Sở mang đến thực dân Pháp.

            c. Nhường tía tỉnh miền Đông Nam Kỳ mang đến thực dân Pháp.

Xem thêm: Top 5 mẫu giày thể thao nam cao cổ được giới trẻ săn lùng

4. Trương Định đã trải gì nhằm đáp lại tin tưởng yêu thương của nhân dân?

            a. Ở lại nằm trong dân chúng và nghĩa binh kháng giặc.

            b. Ở lại nằm trong dân chúng và nghĩa binh ngăn chặn căn nhà Nguyễn.

            c. Cả nhì ý bên trên đều chính.

II. Kiến thức trọng tâm

      – Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp xâm lăng nước ta

      – Từ cơ cho tới năm 1945, dân chúng vẫn suy nghĩ đấu giành, gan góc đứng lên kháng thực dân Pháp xâm lăng và đô hộ, quyết giành lại song lập dân tộc bản địa.

      – Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội của dân chúng Nam Kì: Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Huân, Võ Duy Dương, Nguyễn Trường Tộ,…Lớn nhất trào lưu kháng chiến bên dưới sự lãnh đạo của Trương Định.

      – Năm 1862, triều đình căn nhà Nguyễn lại ban mệnh lệnh xuống buộc Trương Định cần giải thể nghĩa binh và cút nhận chức ở An Giang.

Xem thêm: Tiểu sử Didier Drogba: Huyền thoại bóng đá và những dấu ấn đáng nhớ

      – Điều loài kiến Trương Định lại do dự, lo sợ nghĩ về là làm những công việc quan liêu thì cần tuân mệnh lệnh vua, nếu như không Chịu đựng tội phản nghịch ngợm, tuy nhiên dân bọn chúng và nghĩa binh không thích giải thể lực lượng, một lòng, một dạ nối tiếp kháng chiến.

      – Trước do dự cơ, nghĩa binh và dân bọn chúng vẫn tôn vinh Trương Định là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Điều này đã động viên, khích lệ ông quyết tâm tiến công giặc.

      – Trương Định vẫn dứt khoát phản đối khẩu lệnh của triều đình và quyết tâm tiến công giặc.