ngộ ái nị là gì

Phép dịch "ngộ ái nị" trở thành Tiếng Anh

I love you là phiên bản dịch của "ngộ ái nị" trở thành Tiếng Anh.

ngộ ái nị Phrase

Bạn đang xem: ngộ ái nị là gì

  • I love you

    Phrase

    affirmation of romantic feeling

  • I love you

Bản dịch tự động hóa của " ngộ ái nị " thanh lịch Tiếng Anh

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch "ngộ ái nị" trở thành Tiếng Anh nhập văn cảnh, bộ lưu trữ dịch

Không nhìn thấy ví dụ này, mừng lòng kiểm tra bổ sung cập nhật một ví dụ.

Bạn hoàn toàn có thể test lần kiếm rộng lớn bát ngát để sở hữu được một vài sản phẩm.