người đoàn viên đầu tiên của tổ chức đoàn là ai

Ngày xây dựng Đoàn 26/3 được xây dựng vô năm nào?

1. Ngày xây dựng Đoàn 26/3 được xây dựng vô năm nào?

Câu vấn đáp thực sự đáp án B: Cuối mon 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn tập trung Hội nghị toàn thể thứ tự loại nhì bên trên TP.Sài Gòn, bên dưới sự mái ấm toạ của Tổng túng thư Trần Phú. Hội nghị vẫn đưa ra những trách nhiệm cấp cho bách và tǎng cường bộ phận người công nhân vô Đảng. Cũng bên trên Hội nghị này, nhận ra tầm quan trọng của lực lượng thanh niên vô sự nghiệp cách mệnh nên vẫn đưa ra ra quyết định “Cần kíp tổ chức triển khai rời khỏi Cộng sản thanh niên Đoàn” và thông tư cho những tổ chức triển khai Đảng ở những địa hạt quan hoài cho tới việc thi công tổ chức triển khai Đoàn thanh niên. Từ tê liệt Đoàn TNCS Đông Dương Thành lập và hoạt động. Qua những tiến trình của Cách mạng, tổ chức triển khai này trải qua loa những tên thường gọi như: Đoàn thanh niên dân mái ấm, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu vớt quốc, Đoàn thanh niên làm việc và thời nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Xì Gòn. Cùng tổ quốc, những mới thanh niên nước ta đã trải tròn trặn thiên chức lịch sử dân tộc của tôi. Từ ngày 23 cho tới ngày 25/5/1961, Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại tía của Đoàn lấy ngày 26/3, một ngày vô thời hạn ra mắt Hội nghị Trung ương mon 3/1931 thực hiện kỷ niệm xây dựng đoàn. Được Sở Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ được chấp nhận, theo gót đề xuất của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động nước ta, Đại hội cả nước thứ tự loại 3 họp từ thời điểm ngày 22 – 25/3/1961 vẫn ra quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày vô thời hạn cuối của Hội nghị Trung ương Đảng thứ tự thứ hai, dành riêng nhằm đàm đạo và ra quyết định những yếu tố cực kỳ cần thiết so với công tác làm việc thanh niên) thực hiện ngày xây dựng Đoàn thường niên. Ngày 26/3 phát triển thành ngày vinh quang của tuổi hạc trẻ con nước ta, của Đoàn Thanh niên nằm trong sản Xì Gòn vẻ vang.

Tên gọi ‘Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là từ thời điểm năm nào?

2. Tên gọi ‘Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là từ thời điểm năm nào?

 • icon

  1976

 • icon

  1977

 • icon

  1978

Câu vấn đáp thực sự đáp án A: Sau khi nước ta thống nhất, mon 12 năm 1976, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Xì Gòn và Đoàn Thanh niên làm việc Xì Gòn thống nhất với tên thường gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Xì Gòn.

Từ ngày mới nhất xây dựng cho tới ni Đoàn vẫn bao nhiêu thứ tự thay đổi tên?

3. Từ ngày mới nhất xây dựng cho tới ni Đoàn vẫn bao nhiêu thứ tự thay đổi tên?

 • icon

  6

 • icon

  7

 • icon

  8

Câu vấn đáp thực sự đáp án B: Từ 1931 – 1936, Đoàn mang tên là Đoàn TNCS nước ta, Đoàn TNCS Đông Dương; Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân mái ấm Đông Dương; Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương; Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu vớt quốc Việt Nam; Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam; Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên làm việc Hồ Chí Minh; Từ 12/1976 cho tới nay: Đoàn Thanh niên nằm trong sản Xì Gòn.

Câu trình bày nổi tiếng“Con đàng của thanh niên chỉ rất có thể là con phố cách mệnh, ko thể đem con phố này khác” là của đoàn viên thanh niên nào?

4. Câu trình bày nổi tiếng“Con đàng của thanh niên chỉ rất có thể là con phố cách mệnh, ko thể đem con phố này khác” là của đoàn viên thanh niên nào?

 • icon

  Võ Thị Sáu

 • icon

  Lý Tự Trọng

 • icon

  Lý Tự Trọng

 • icon

  Nguyễn Viết Xuân

Câu vấn đáp thực sự đáp án B: Ngay sau khoản thời gian xây dựng, Đoàn Thanh niên nằm trong sản Đông Dương vẫn cải tiến và phát triển được rất nhiều đoàn viên vô cao trào cách mệnh 1930 – 1931 nhưng mà đỉnh điểm là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ trào lưu cách mệnh tiến trình này vẫn xuất hiện nay nhiều gương thanh niên đấu tranh giành oanh liệt, tiêu biểu vượt trội là kẻ đoàn viên thanh niên nằm trong sản Lý Tự Trọng với lời nói có tiếng trước tòa án kẻ thù:“Con đàng của thanh niên chỉ rất có thể là con phố cách mệnh, ko thể đem con phố này khác”.

Bài hát đầu tiên của Đoàn TNCS Xì Gòn là gì?

5. Bài hát đầu tiên của Đoàn TNCS Xì Gòn là gì?

Xem thêm: Cầu thủ Algeria Xuất Sắc: Những Ngôi Sao Đánh Bại Trọng Tài của Sân Cỏ

 • icon

  Tuổi trẻ con mới Bác Hồ

 • icon

  Lên Đàng

 • icon

  Lên Đàng

 • icon

  Thanh niên tuân theo điều Bác

Câu vấn đáp thực sự đáp án C: Trong những kỳ Đại hội Đoàn ở Trung ương hoặc ở những tỉnh, TP.HCM cũng giống như các cấp cho hạ tầng Đoàn, vào khung giờ phút sang trọng của buổi mở đầu đều vang lên điều hát “Kết liên lại thanh niên tất cả chúng ta cùng với nhau tăng trưởng. Giơ bắt tay thề bồi, giữ giàng chủ quyền, song lập, tự động do… Đi lên thanh niên, trở ngại lo ngại chi. Đi lên thanh niên tuân theo điều Bác. Không đem việc gì khó khăn. Chỉ hoảng sợ lòng ko bền. Đào núi và lấp hải dương. Quyết chí ắt thực hiện nên…”Người sáng sủa tác bài bác hát tê liệt đó là nhạc sĩ Hoàng Hòa. Tên bài bác hát “Thanh niên tuân theo điều Bác” của ông được Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại VI ra quyết định lấy thực hiện bài bác hát đầu tiên của Đoàn. Bài hát còn mang tên gọi là Đoàn ca được sáng sủa tác năm 1953.

Tại Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại I, ai được bầu thực hiện Tắc thư loại 1?

6. Tại Đại hội Đoàn cả nước thứ tự loại I, ai được bầu thực hiện Tắc thư loại 1?

 • icon

  Vũ Quang

 • icon

  Đặng Quốc Bảo

 • icon

  Nguyễn Lam

Câu vấn đáp thực sự đáp án C: Ngày 7/2/1950, Đại hội Đại biểu cả nước thứ tự loại nhất Đoàn Thanh niên Cứu quốc được tổ chức triển khai bên trên xã Cao Vǎn, thị trấn Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với trên 400 đại biểu kể từ Tỉnh Lạng Sơn cho tới mũi Cà Mau tham gia. Đại hội ra quyết định thống nhất những tổ chức triển khai thanh niên bên dưới sự điều khiển của Đảng Lao động nước ta trở thành Đoàn Thanh niên Cứu quốc nước ta và bầu rời khỏi Ban Chấp hành mới nhất. Đồng chí Nguyễn Lam đầu tiên được bầu thực hiện Tắc thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc nước ta. Đồng chí Nguyễn Lam thương hiệu thiệt là Lê Hữu Vỵ, sinh ngày 31 mon 12 năm 1921 bên trên thôn Đại Cầu, xã Tiên Tân, thị trấn Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đồng chí từng lưu giữ nhiều dùng cho thời thượng vô tổ chức chính quyền nước ta như Tắc thư Trung ương Đảng Cộng sản nước ta, Tắc thư Thành ủy Hà Nội Thủ Đô, Phó Thủ tướng tá nhà nước. . Đồng chí từng được được Nhà nước truy tặng Huân chương Sao Vàng trong năm 2007.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí nào?

7. Tắc thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 là đồng chí nào?

 • icon

  Lê Quốc Phong

 • icon

  Nguyễn Anh Tuấn

 • icon

  Nguyễn Anh Tuấn

 • icon

  Bùi Quang Huy

Câu vấn đáp thực sự đáp án A: Theo thành phẩm bầu cử bên trên Hội nghị thứ tự loại nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, đồng chí Lê Quốc Phong vẫn tái ngắt thắng cử Tắc thư Thứ nhất Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Lê Quốc Phong (SN 1978), Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tắc thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Thủ trưởng Cơ quan tiền Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên nước ta, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên nước ta khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Người đoàn viên trước tiên vẫn trượt xuống vì như thế sự nghiệp cách mệnh là ai?

8. Người đoàn viên trước tiên vẫn trượt xuống vì như thế sự nghiệp cách mệnh là ai?

 • icon

  Võ Thị Sáu

 • icon

  Lý Tự Trọng

 • icon

  Xem thêm: hoàng diệu là ai

  Nguyễn Viết Xuân

Câu vấn đáp thực sự đáp án B: Ngay sau khoản thời gian xây dựng, Đoàn Thanh niên nằm trong sản Đông Dương vẫn cải tiến và phát triển được rất nhiều đoàn viên vô cao trào cách mệnh 1930 – 1931 nhưng mà đỉnh điểm là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ trào lưu cách mệnh tiến trình này vẫn xuất hiện nay nhiều gương thanh niên đấu tranh giành oanh liệt, tiêu biểu vượt trội là kẻ đoàn viên thanh niên nằm trong sản Lý Tự Trọng với lời nói có tiếng trước tòa án kẻ thù:“Con đàng của thanh niên chỉ rất có thể là con phố cách mệnh, ko thể đem con phố này khác”.

Vậy là tất cả chúng ta vẫn mò mẫm hiểu hoàn thành : Người đoàn viên trước tiên vẫn trượt xuống vì như thế sự nghiệp cách mệnh là ai?. tin tức bởi thphandangluu-danang tinh lọc và tổ hợp từ khá nhiều mối cung cấp đáng tin tưởng.