Cần Hỏi Nộp Bctc Cho Cục Thống Kê Gồm Những Gì, Nộp Bctc Cho Chi Cục Thống Kê

4 Quy định khi nộp Báo cáo tài chính Doanh nghiệp cần biết – Báo cáo tài chính là công việc quan trọng mà kế toán phải thực hiện mỗi khi kết thúc một năm tài chính. Bên cạnh việc lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ về pháp luật kế toán, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý tới thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là khi nào cũng như nộp về cơ quan quản lý nào để tránh bị phạt.


Quy định khi nộp Báo cáo tài chính Doanh nghiệp

Hệ thống Báo cáo tài chính theo quy định của Pháp luật

Văn bản pháp lý

Doanh nghiệp áp dụng

Bạn đang xem: Cần Hỏi Nộp Bctc Cho Cục Thống Kê Gồm Những Gì, Nộp Bctc Cho Chi Cục Thống Kê

Bộ Báo cáo tài chính theo quy định

Ghi chú

Báo cáo tình hình tài chính (Bảng cân đối kế toán)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tư 200/2014/TT – BTC Các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn Bắt buộc

(Mẫu số B01 – DN)

Bắt buộc

(Mẫu số B02 – DN)

Bắt buộc

(Mẫu số B03 – DN)

Bắt buộc

(Mẫu số B09 – DN)

Thông tư 133/2016/TT-BTC Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắt buộc

(Mẫu số B01a – DNN)

Bắt buộc

(Mẫu số B02 – DNN)

Khuyến khích

(Mẫu số B03 – DNN)

Bắt buộc

(Mẫu số B09 – DNN)

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).

Thông tư 132/2018/TT-BTC Các doanh nghiệp siêu nhỏ Bắt buộc

(Mẫu số B01 – DNSN)

Bắt buộc

(Mẫu số B02 – DNSN)

Phụ biểu báo cáo tài chính:

– Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01- DNSN).

– Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN (Mẫu số F02- DNSN).

Thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp

Văn bản pháp lý Loại hình doanh nghiệp áp dụng

Thời hạn nộp

Điều 109 Thông tư 200/2014/TT – BTC Doanh nghiệp nhà nước – Theo quý: Chậm nhất 20 ngày từ khi kết thúc kỳ kế toán. Chậm nhất là 45 ngày đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước.

– Theo năm: Chậm nhất 30 ngày từ khi kết thúc kỳ kế toán. Chậm nhất là 90 ngày đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước.

Xem thêm: Phương pháp chơi game Thần tài Sunwin thắng dễ hơn 

Doanh nghiệp khác – Các công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân nộp chậm nhất là 30 ngày từ khi ngày kỳ kế toán năm kết thúc.

– Các đơn vị khác, thời gian chậm nhất là 90 ngày.

– Đơn vị kế toán trực thuộc BCTC năm cho đơn vị kế toán trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa Phải gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.
Điều 14 Thông tư 132/2018/TT-BTC Tất cả các doanh nghiệp siêu nhỏ Chậm nhất 90 ngày từ ngày kết thúc năm tài chính.
Lưu ý: Các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước phải nộp báo cáo cho công ty mẹ sau đó tổng hợp và nộp lại cho cơ quan nhà nước.

*

Nơi nhận báo cáo tài chính

VĂN BẢN PHÁP LÝ

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

CÁC KỲ LẬP BCTC

NHỮNG ĐƠN VỊ NHẬN BÁO CÁO

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

CƠ QUAN THUẾ CƠ QUAN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP CẤP TRÊN

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 110 Thông tư 200/2014/TT – BTC Doanh nghiệp nhà nước Quý, năm X X X X X
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Năm X X X X X
Các loại doanh nghiệp khác Năm X X X X
Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa Năm X X X X
Điều 18 Thông tư 132/2018/TT-BTC Tất cả các doanh nghiệp siêu nhỏ Năm X X

Ghi chú:

– Dấu (X) ghi nhận đơn vị nhận báo cáo tài chính.

– Tại cơ quan Thống kê:

Doanh nghiệp thuộc quản lý của cục thuế sẽ báo cáo cho cục thống kê.

Doanh nghiệp thuộc chi cục thuế sẽ báo cáo cho chi cục thống kê.

Chế tài pháp luật nếu nộp chậm hoặc không nộp BCTC

Theo quy định tại điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP và Điều 7 của Nghị định 95/2016/NĐ-CP:

Trường hợp không nộp Báo cáo tài chính

Căn cứ Điều 12 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP đối với trường hợp không nộp báo cáo tài chính thì sẽ bị xử phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trường hợp nộp chậm Báo cáo tài chính

Xem thêm: bố vợ duy mạnh là ai

Căn cứ Điều 7 của Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính:

*

Trên đây là những thông tin kiến thức được tổng hợp để chia sẻ cho các doanh nghiệp, các bạn kế toán khi tiến hành lập và nộp báo cáo tài chính Doanh nghiệp. ĐLT Tín Tâm Việt hy vọng những chia sẻ trên là nguồn thông tin hữu ích cho doanh nghiệp để có thể tránh những sai sót không nên có, tiết kiệm thời gian và công sức cho doanh nghiệp. Chúc quý doanh nghiệp và các bạn thành công!