Potato Chips Là Gì - Dụng Cụ Làm Potato Chips

*
Trên đời này “ai” không thích potato chips? Từng lát khoai mỏng, giòn tan vào bữa xế chiều khi giờ cơm chưa đến nhưng cái bụng đang reo (không phải vì vui!)? Đừng ai nghĩ đến vòng bụng, kẻo rồi lại mất cả ngon