Đường Cong Roc Curve Là Gì, Giới Thiệu Về Đường Cong Roc

ROC (Receiver operating characteristic) là một đồ thị được sử dụng khá phổ biến trong validation các model phân loại nhị phân. Đường cong này được tạo ra bằng cách biểu diễn tỷ lệ dự báo true positive rate (TPR) dựa trên tỷ lệ dự báo failse positive rate (FPR) tại các ngưỡng Threshold khác nhau. Trong machine learning Chúng ta gọi true positive rate là độ nhạy sensitivity tức là xác xuất dự báo đúng một sự kiện là positive. Tỷ lệ false positive rate là probability of false alarm (tỷ lệ cảnh báo sai, một sự kiện là negative nhưng coi nó là positive) và tỷ lệ này tương ứng với xác xuất mắc sai lầm loại II sẽ được trình bày bên dưới. Như vậy ROC curve sẽ thể hiện mối quan hệ, sự đánh đổi và ý nghĩa lựa chọn một model phù hợp của độ nhạy và tỷ lệ cảnh báo sai. Nhằm tạo ra một cái nhìn tổng quan nhất về ROC, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc thế nào là ROC, ý nghĩa học thuật và cách lựa chọn model dựa trên ROC.


I. Sai lầm loại I, II trong dự báo.

Xác xuất mắc sai lầm loại I và loại II trong dự báo được nhắc đến khá nhiều trong các tài liệu thống kê học và đây là những loại sai lầm đặc trưng cơ bản trong các model dự báo. Giả sử chúng ta xét một model dự báo sự kiện với 2 khả năng positive (tích cực) và negative (tiêu cực). Các kết quả của model xảy ra sẽ rơi vào 4 nhóm sau:

Bạn đang xem: Đường Cong Roc Curve Là Gì, Giới Thiệu Về Đường Cong Roc

TP: True positive, dự báo đúng sự kiện là positive trong trường hợp thực tế là positive.FP: False positive, dự báo sai sự kiện là positive trong trường hợp thực tế là negative.TN: True negative, dự báo đúng sự kiện là negative trong trường hợp thực tế là negative.FN: False negative, dự báo sai sự kiện là negative trong trường hợp thực tế là positive.

TP và TN là những case dự báo đúng. Còn FP, FN là những case dự báo sai. FN tương đương với mắc sai lầm loại I (Bác bỏ sự kiện là positive và gán cho nó là negative) và FP tương đương với mắc sai lầm loại II (Chấp nhận một sự kiện là positive khi bản chất sự kiện và negative). Thông thường xác xuất mắc sai lầm loại II sẽ gây ra hậu quả lớn hơn. Mục đích chính của các model chuẩn đoán, cảnh báo hay quản trị rủi ro là cảnh báo sớm, phòng ngừa, loại bỏ các sự kiện xấu nên việc tìm chính xác được sự kiện negative được ưu tiên hơn positive. Để hiểu hơn tại sao mức độ rủi ro của sai lầm loại II là cao hơn loại I chúng ta phân tích ví dụ thực tế sau.

Bệnh tiểu đường khá nguy hiểm nhưng xác xuất mắc bệnh của loại bệnh này đối với tỷ lệ dân số là rất thấp chẳng hạn 1:10000. Một người có các biểu hiện tiểu đường và thực hiện các xét nghiệm. Sau khi xem kết quả chúng ta giả định rằng bác sĩ kết luận sai. Khi đó có 2 khả năng xảy ra:

Loại I: Bản thân bệnh nhân hoàn toàn bình thường, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị tiểu đường.

Loại II: Bệnh nhân bị tiểu đường nhưng bác sĩ kết luận hoàn toàn bình thường.

Rõ ràng sai lầm loại II gây ra hậu quả lớn hơn vì bệnh nhân không phát hiện sớm bệnh của mình để điều trị kịp thời sẽ dẫn đến bệnh phát triển xấu đi. Sai lầm loại I có ảnh hưởng tới chi phí khám chữa bệnh nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe và hậu quả là ít nghiêm trọng hơn.

Căn cứ vào mức độ rủi ro này đôi khi chúng ta sẽ lựa chọn model dựa trên tiêu chuẩn mức độ thiệt hại mang lại là thấp nhất mà không phải là các chỉ số đo lường sức mạnh của model như AUC, Gini, Accuracy rate. Chẳng hạn như nếu một model dự báo nợ xấu khách hàng có xác xuất dự báo chính xác tốt hơn nhưng khi áp dụng model giá trị nợ xấu giảm thiểu của nó thấp hơn một model khác có xác xuất dự báo chính xác kém hơn thì vẫn lựa chọn model thứ 2 bởi mặc dù dự báo kém hơn về tổng thể (bao gồm cả trường hợp dự báo đúng khách hàng vỡ nợ và không vỡ nợ) nhưng tỷ lệ dự báo chính xác các hợp đồng vỡ nợ của nó cao hơn. Như vậy nếu coi xác xuất dự báo đúng là cố định thì luôn có sự đánh đổi giữa việc dự báo đúng các trường hợp tốt và dự báo đúng nguy cơ xấu. Hay nói cách khác khi tỷ lệ chính xác dự báo nguy cơ xấu tăng lên thì tỷ lệ dự báo chính xác trường hợp tốt giảm xuống. Vì mức độ quan trọng của việc lựa chọn mục tiêu mô hình là tập trung vào dự báo nguy cơ xấu hay tốt mà thống kê học đưa ra một vài tham số đo lường các tỷ lệ dự báo như sensitivity, specificity.

Xem thêm: anh là ai anh là ai mà lòng em thao thức bao đêm


II. Sensitivity, Specitivity và False positive rate

1.Độ nhạy model (sensitivity):

Độ nhạy model còn được gọi là TPR(True positive rate) cho biết mức độ dự báo chính xác trong nhóm sự kiện positive.

Sensitivity = Số lượng sự kiện positive được dự báo đúng là positive/Số lượng sự kiện positive.

2.Độ đặc hiệu (Specificity):

Trái lại với Sensitivity là Specificity được định nghĩa là tỷ lệ dự báo chính xác trong nhóm sự kiện negative.

Specificity = Số lượng sự kiện negative được dự báo đúng là negative/số lượng sự kiện negative.

Xem thêm: là anh là anh chứ không ai chồng em chồng em trong tương lai

3.Xác xuất mắc sai lầm loại II (False positive rate):

False positive rate kí hiệu là FPR có công thức:

FPR = 1-Specificity.

Cho biết mức độ dự báo sai một sự kiện khi nó là negative nhưng kết luận là positive. False positive rate chính là tỷ lệ mắc sai lầm loại II và là mục tiêu để các model quản trị rủi ro tối thiểu hóa nó. Bảng bên dưới sẽ cho chúng ta hình dung rõ hơn về cách tính và mối liên hệ của các chỉ số này.