sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

Câu hỏi: Sự khiếu nại lưu lại sự thay đổi nhập cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là

A. Hình ảnh tận hưởng của Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 cho tới tư tưởng cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc

B. Đưa yêu thương sách cho tới Hội nghi ngờ Vécxai (18-6-1919)

Bạn đang xem: sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là

C. Đọc luận cương cùa Lênin về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa (7-1920)

D. Bỏ phiếu giã trở thành việc tham gia Quốc tế III và nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12-1920)

Đáp án chính D.

Sự khiếu nại lưu lại sự thay đổi nhập cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc là Bỏ phiếu giã trở thành việc tham gia Quốc tế III và nhập cuộc tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Xem thêm: chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Cuối năm 1920, Lúc Đảng Xã hội Pháp họp Đại hội chuyến loại XVIII bên trên TP.HCM Tua, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục đứng về phía đại phần lớn đại biểu Đại hội bỏ thăm giã trở thành việc tham gia Quốc tế Cộng sản.

Nguyễn Ái Quốc đang trở thành người nằm trong sản nước ta trước tiên, lưu lại một bước gửi thay đổi đưa ra quyết định nhập trí tuệ tư tưởng và lập ngôi trường chủ yếu trị của Người tiếp tục từ là 1 tình nhân nước tiến thủ cỗ trở thành một chiến sỹ nằm trong sản.

 Sự khiếu nại lưu lại sự thay đổi nhập cuộc sống sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc cút kể từ lập ngôi trường một tình nhân nước gửi thanh lịch lập ngôi trường một người nằm trong sản là bỏ thăm giã trở thành việc tham gia Quốc tế Cộng sản (12 -1920).

Xem thêm: chơi game ai là triệu phú

Sự khiếu nại nguyễn ái quốc bỏ thăm giã trở thành việc tham gia quốc tế nằm trong sản và nhập cuộc tạo nên đảng nằm trong sản pháp 12 năm1920 tiếp tục lưu lại một sự thay đổi rộng lớn nhập cuộc sống sinh hoạt của.

Người từ là 1 tình nhân nước trước lúc dò xét đàng cứu vớt nước trở nên một người nằm trong sản. Đây cũng là sự việc khởi điểm một sự thay đổi căn bạn dạng nhập lịch sử hào hùng và sự nghiệp cách mệnh của dân tộc bản địa nước ta.

Đây cũng chính là vẹn toàn nhân chính thức nên một sự thay đổi nhập lịch sử hào hùng của dân chúng tớ và sự nghiệp cách mệnh của dân tộc bản địa nước ta Đảng Cộng Sản, Người tiếp tục hoàn thiện việc làm xuyên suốt cuộc sống ao ước dò xét lại niềm hạnh phúc mang lại dân tộc bản địa tớ.