Từ Điển Tiếng Việt " Tháp Tuổi Là Gì ? Tháp Dân Số Là Gì

- Kết cấu độ tuổi của dân số; có bao nhiêu người ở từng tầng lớp độ tuổi, nhóm tuổi.Bạn đang xem: Tháp tuổi là gì, tháp tuổi biểu hiện cái gì và Ý nghĩa của nó

- Kết cấu theo giới tính (nam; nữ)

Bạn đang xem: Từ Điển Tiếng Việt " Tháp Tuổi Là Gì ? Tháp Dân Số Là Gì

- Kết cấu theo nhóm lao động( trong lao động, ngoài lao động, và nguồn lao động trong tương lai.


*

Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số, giới tính độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai của 1 địa phương

Tháp tuổi: cho ta biết số nam, nữ, số người trong các nhóm tuổi, biết nguồn lao động hiện tại và tương lai, người già

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết:

- Kết cấu theo độ tuổi của dân số: có bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

- Kết cấu theo giới tính của dân số: có bao nhiêu nam, nữ ở tầng lớp ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

Nhìn tháp tuổi cho chúng ta biết:

- Tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi

- Số người trong độ tuổi lao động của một địa phương

- Tháp tuổi cho ta biết tỷ lệ tuổi ở một nước, nếu dân số trong đọ tuổi trẻ càng cao và nhiều thì chứng tỏ dân số đó là trẻ, nguồn lao động dồi dào. - Nếu tỷ lệ tuổi cao ở con số cao thì chứng tổ dân nước đó sống thọ và đời sống khá đầy đủ. - Nếu tỷ lệ người già lớn hơn tuổi trẻ thì dân số nước đó đang ở tình trạng thiếu lao động, lão hóa. - Qua tháp tuổi bạn cũng có thể biết thêm thông tin về giới tính, tỷ lên nam và nữ trong đọ tuổi lao động, tỷ lệ nam nữ ở tuổi già.

1. Dân số, nguồn lao động - Dân số là tổng số người dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, được tính ơ một thời điểm nhát định. - Đế biêt được dân sô", nguồn lao dộng của một địa phương, một nước..., cần phải điều tra dân số. - Dân số thường được biểu hiện bằng tháp tuổi (tháp dân số).Tháp tuổi cho ta biết: - Kết cấu theo độ tuổi của dân số: bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi. - Kết cấu theo giới tính của dân số: bao nhiêu nam, nừ ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

Tháp tuổi cho ta biết tỷ lệ tuổi ở một nước, nếu dân số trong đọ tuổi trẻ càng cao và nhiều thì chứng tỏ dân số đó là trẻ, nguồn lao động dồi dào.Nếu tỷ lệ tuổi cao ở con số cao thì chứng tổ dân nước đó sống thọ và đời sống khá đầy đủ.Nếu tỷ lệ người già lớn hơn tuổi trẻ thì dân số nước đó đang ở tình trạng thiếu lao động, lão hóa.Qua tháp tuổi bạn cũng có thể biết thêm thông tin về giới tính, tỷ lên nam và nữ trong đọ tuổi lao động, tỷ lệ nam nữ ở tuổi già.

Tháp tuổi cho ta biết các độ tuổi của dân số ,số nam, số nữ,

số người trong độ tuổi lao động , số người dưới độ tuổi lao

động , số người trên độ tuổi lao động

1 dân số là gì? tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số

2 dân số thế giới có mấy chủng tộc ? nêu tên và đặc điểm của các chủng tộc

3 nêu những sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn

4 so sánh môi trường xích đạo ẩm với môi trườngnhiệt đới

5 so sánh môi trườngnhiệt đới với môi trường nhiệt đới gió mùa

6 nêu những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp đới nóng và biện pháp khắc phục

7 dân số thế giới tăng nhanh gây sức ép tới tài nguyên môi trường đới nóngnhư thế nào?

SẼ TICK, THANK

Lớp 7 Tiếng anh 4 0 Gửi Hủy

đây hông phải tiếng anh mà là địa lí nhưng không sao nếu tôi làm thì phải ks cho tui nha

có lẽ có một và câu tôi koong biết làm thì mai ra hỏi cô giáo nha

Đúng 0 Bình luận (0)

ukm thank

Đúng 0 Bình luận (0)

1. dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định, đc tính ở một thời điểm cụ thể

tháp tuổi cho chúng ta biết tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số người trong độ tuổi lao động của một địa phương,...

2. dân số thế giới có 3 chủng tộc chính

các chủng tộc là: + Môngôlôit : ng da vàng

Xem thêm: colestein veglin là ai

+ Nêgrôit : ng da trắng

+ Ơrôpêôit : ng da đen

3. Quần cư nông thôn:

+ SX nông - lâm - ngư nghiệp

+ Làng mạc, thôn xóm thường phân tán

Quần cư đô thị:

+ SX công nghiệp

+ Nhà cửa tập trung với mật độ cao

Đúng 0 Bình luận (0)

1 dân số là gì? tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số

2 dân số thế giới có mấy chủng tộc ? nêu tên và đặc điểm của các chủng tộc

3 nêu những sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn

4 so sánh môi trường xích đạo ẩm với môi trườngnhiệt đới

5 so sánh môi trườngnhiệt đới với môi trường nhiệt đới gió mùa

6 nêu những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp đới nóng và biện pháp khắc phục

7 dân số thế giới tăng nhanh gây sức ép tới tài nguyên môi trường đới nóngnhư thế nào?

SẼ TICK, THANK

Lớp 7 Ngữ văn 1 0 Gửi Hủy

Dân số là tổng số dân trong một cuộc điều tra ở một vùng hay một lãnh thổ nhất định.

2

Có 3 chủng tộc chính:

+ Môn-gô-lô-it(da vàng)chủ yếu ở Châu Á

+ Nê-gro-it(da đen)chủ yếu ở Châu Phi

+ Ơ-rô-pê-ô-it(da trắng)chủ yếu ở Châu Âu

Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư hành ba chủng tộc chính:Môn-gô-lô-it(thường gọi là người da vàng),Nê-grô-it(người da đen) vàƠ-rô-pê-ô-it(người da trắng).

3.Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ.- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán, gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.

4giống nhau : nóng và mưa nhiều quanh năm- khác nhau : môi trường nhiệt đới lượng mưa dưới 1500mmmôi trường nhiệt đới gió mùa lượng mưa trên 1500mm

5* Giống nhau :+ Nhiệt độ quanh năm cao hơn 20oC+ Là vùng thích hợp trồng cây lương thực (lúa nước)+ Đều là khu vực tập trung đông dân* Khác nhau :+ MT nhiệt đới : Lượng mưa tap trung chủ yếu ở một mùa . Thảm thực vực thay đổi dần về phía 2 chí tuyến .+ MT nhiệt đới gió mùa : Lương mưa thay đổi tuỳ theo mùa gió . Thảm thực vật hay đổi tủy vào lượng mưa và sự phân bố mưa trong một năm

6

- Khó khăn:

+ Nhiệt ẩm dồi dào nên có nhiều dịch bệnh phá hoại mùa màng và vật nuôi.

+ Lượng mưa tập trung vào một mùa dẫn đến lũ lụt, một mùa ít mưa dẫn đến khô hạn, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

+ Lượng mưa lớn trong điều kiện rừng cây bị phá trụi ở miền núi làm đất đai bị xói mòn. Khô hạn trong mùa khô làm mở rộng hoang mạc hóa đất đai.

Biện pháp: Làm thủy lợi

- Trồng rừng và bảo vệ rừng.

Xem thêm: nguyễn tri phương là ai

7.

Tài nguyên thiên nhiên nhanh chóng cạn kiệt.

- Môi trường rừng, biển, đất trồng, ... dần xuống cấp, tác động xấu đến nhiều mặt.