tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ tháng 3/1938 đến 1/1940 là ai?

93 năm Tính từ lúc ngày xây dựng (03/02/1930), Đảng Cộng sản nước ta tiếp tục trải qua loa 12 kỳ đại hội đại biểu cả nước với 12 Tổng Tắc thư và Chủ tịch Đảng.

Bạn Click vô các hình ảnh hoặc dòng sản phẩm chú mến hình ảnh nhằm coi nội dung cụ thể rộng lớn !

Bạn đang xem: tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam giai đoạn từ tháng 3/1938 đến 1/1940 là ai?

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Ngày sinh: 19/5/1890, Ngày mất: 02/9/1969, Tổng Tắc thư kể từ 10/1956 cho tới 9/1960)

2. Trần Phú

TRẦN PHÚ (Ngày sinh: 1/5/1904, Ngày mất: 6/9/1931, Tổng Tắc thư của Đảng kể từ 10/1930 cho tới 4/1931)

Xem thêm: hoàng diệu là ai

3. Lê Hồng Phong 
LÊ HỒNG PHONG (Ngày sinh: 1902, Ngày mất: 6/9/1942, Tổng Tắc thư của Đảng kể từ 3/1935 cho tới 7/1936)
 4. Hà Huy Tập

HÀ HUY TẬP (Ngày sinh: 24/4/1906, Ngày mất: 28/8/1941, Tổng Tắc thư của Đảng kể từ 7/1936 cho tới 3/1938)

5. Nguyễn Văn Cừ 

NGUYỄN VĂN CỪ (Ngày sinh: 9/7/1912, Ngày mất: 28/8/1941, Tổng Tắc thư của Đảng kể từ 3/1938 cho tới 1/1940)

6. Trường Chinh 
TRƯỜNG CHINH (Ngày sinh: 9/2/1907, Ngày mất: 30/9/1988, Tổng Tắc thư của Đảng: Khóa II (5/1941 – 10/1956), khóa V (7/1986 – 12/1986)
 7. Lê Duẩn

LÊ DUẨN (Ngày sinh: 7/4/1907, Ngày mất: 10/7/1986, Bí thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương (9/1960 – 12/1976), Tổng Tắc thư của Đảng (12/1976 – 7/1986)

Xem thêm: chồng của bình tinh là ai

8. Nguyễn Văn Linh

NGUYỄN VĂN LINH (Ngày sinh: 1/7/1915, Ngày mất: 27/4/1998, Tổng Tắc thư của Đảng: Khóa VI)
 9. Đỗ Mười
ĐỖ MƯỜI (Ngày sinh: 2/2/1917, Ngày mất: 1/10/2018, Tổng Tắc thư của Đảng: Khóa VII, VIII ( 6/1991 – 12/1997)
 10. Lê Khả Phiêu
LÊ KHẢ PHIÊU (Ngày sinh: 27/12/1931, Ngày mất: 7/8/2020, Tổng Tắc thư của Đảng: Khóa VIII (12/1997 – 4/2001)
11. Nông Đức Mạnh

NÔNG ĐỨC MẠNH (Ngày sinh: 11/9/1940, Tổng Tắc thư của Đảng: Khóa IX, X)

12. Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG (Ngày sinh: 14/4/1944, Tổng Tắc thư: Khóa XI, XII, XIII)

Nguồn Thông tấn xã nước ta.