Trang Cấp Là Gì ? Trang Cấp Trong Tiếng Anh Là Gì

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ LAO ĐỘNG ********

Bạn đang xem: Trang Cấp Là Gì ? Trang Cấp Trong Tiếng Anh Là Gì

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Số: 9-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 1985

THÔNG TƯ

Để thực hiện thống nhất chế độtrang cấp ban đầu này, Bộ Lao động hướng dẫn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNGĐƯỢC TRANG CẤP VÀ ĐỊA BÀN LÀM VIỆC

1. Đối tượng

Đối tượng được hưởng chế độtrang cấp ban đầu quy định tại Điều 1 Quyết định 150-CT bao gồm:

a) Cán bộ công nhân viên chức,sĩ quan quân đội, sĩ quan công an chuyển ngành được điều động hẳn:

- Từ các thành phố và các tỉnh đồngbằng đến các tỉnh miền núi.

- Từ thị xã, huyện đồng bằng lêncác thị xã, huyện miền núi của các tỉnh.

- Từ đất liền ra hải đảo.

Xem thêm: bà nguyễn thị thanh nhàn la còn ai

- Từ các nơi đến vùng kinh tế mới.

b) Những người lao động được tuyểnvào lực lượng lao động lâu dài của Nhà nước:

- Học sinh tốt nghiệp các trườngĐại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường đào tạo công nhân kỹthuật.

- Người lao động ngoài khu vựcNhà nước.

- Bộ đội, thanh niên xung phongchuyển ngành.

2. Địa bàn làm việc

Chỉ trang cấp ban đầu cho nhữngđối tượng nêu ở trên đến làm việc tại các đơn vị sản xuất: xí nghiệp, công trường,nông trường, lâm trường (gọi tắt là đơn vị sử dụng) đóng ở các địa bàn: các tỉnh,các huyện miền núi, các hải đảo và các vùng kinh tế mới do Trung ương và địaphương (tỉnh, huyện) quản lý.

II. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêuđiều động và tuyển dụng lao động được cấp có thẩm quyền quyết định, đơn vị sử dụnglập kế hoạch xin tuyển lao động gửi sở lao động nơi cung cấp lao động và lập bảndự trù hàng hoá trang cấp cho người lao động gửi sở thương nghiệp địa phươngnơi cung cấp lao động để hợp đồng mua hàng hoá.

Đơn vị sử dụng có trách nhiệm bảođảm đủ số lượng và đúng chủng loại những hàng hoá theo chế độ quy định và cấpcho người lao động trước lúc lên đường tới nơi làm việc.

Cơ quan lao động địa phương nơicung cấp lao động có trách nhiệm kiểm tra việc trang cấp ban đầu này.

Công nhân viên chức được điều độngvà những người lao động được tuyển dụng đến lẻ tẻ (trong chỉ tiêu kế hoạch) thìđơn vị sử dụng mua hàng hoá tại địa phương nơi đơn vị đóng để trang cấp.

Trường hợp ngành thương nghiệpkhông đủ hàng hoá để bán hoặc người lao động yêu cầu thì đơn vị sử dụng mới cấpbằng tiền cho người lao động theo giá kinh doanh thương nghiệp.

2. Để sử dụng có hiệu quả trangcấp ban đầu, đơn vị sử dụng khi giao trang cấp (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)phải có phiếu giao nhận ghi rõ trách nhiệm vật chất của người lao động và phảicó chữ ký giao nhận của hai bên.

Trong phạm vi 18 tháng nếu ngườilao động được thôi việc hoặc tự ý bỏ việc phải bồi hoàn lại giá trị vật dụng đượctrang cấp theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 150-CT và sự hướng dẫn thựchiện của Bộ Tài chính. 3. Khi bàn giao trang cấp cho công nhân viên chức đượcđiều động và người lao động được tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động cần giảithích rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung của chế độ trang cấp ban đầu này để ngườilao động thấy được sự quan tâm chăm sóc của Nhà nước đến đời sống của người laođộng và từ đó để họ yên tâm phấn khởi lao động sản xuất với năng suất cao, chấtlượng tốt góp phần vào việc phân bố lại lao động trong cả nước.

Xem thêm: thần nông là ai

Trong quá trình thực hiện Quyếtđịnh số 150-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư này, nếu có vướng mắcgì, đề nghị các Bộ và các địa phương kịp thời báo cáo về Bộ Lao động để nghiêncứu giải quyết.