Giới Thiệu Về Lá Số Tử Vi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Lá Số Tử Vi Trong Tiếng Anh

Do you know East Horoscope which re-acquaints you with your natural endowment, your inner being, and your self from the beginning?

Bạn đang xem: Giới Thiệu Về Lá Số Tử Vi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Lá Số Tử Vi Trong Tiếng Anh

First, let"s take a look at the stars of the East Horoscope:

A. THE 14 MAJOR STARS (MƯỜI BỐN CHÍNH TINH)

1. Tử-Phủ-Vũ-Tướng Cách (Leadership Style)

Treasury Star: Thiên PhủFinance Star : Vũ Khúc

2. Cơ-Nguyệt-Đồng-Lương Cách (Supporting Style)

Smart Star: Thiên CơCaring Star: Thiên ĐồngBlessing Star: Thiên Lương

3. Sát-Phá-Tham-Liêm Cách (Attacking Style)

Power Star: Thất SátFlirting Star: Tham LangUpright Star: Liêm Trinh

4. Cự-Nhật Cách (Renovating Style)

Gloomy Star: Cự Môn

And if you want to know specifically about your life, your career, and your relationships, these palaces could tell you all about them

B. 12 PALACES OF HOROSCOPES (12 CUNG TRONG LÁ SỐ TỬ VI)

1. Cung Mệnh (Life Palace):Determines one"s character and achievement.Quyết định tính cách và thành tựu của đương số.

2. Cung Phụ Mẫu (Parent Palace):Describes relation with parents and elders.Mô tả mối quan hệ với cha mẹ và người lớn tuổi.

3. Cung Phúc Đức (Happiness Palace):Give information about relatives, spriritual life.Nói về dòng họ, đời sống tâm linh.

*

4. Cung Điền Trạch (Property Palace):Describe the major investment.Mô tả những vụ đầu tư chính yếu.

5. Cung Quan Lộc (Career Palace):The career that suits and the performance.Nghề nghiệp thích hợp với đương số và hiệu quả công việc.

6. Cung Nô Bộc (Friend Palace):Sort of friends and surdinates likely.Dạng bạn bè, cấp dưới của đương số.

Xem thêm: Tiểu sử Didier Drogba: Huyền thoại bóng đá và những dấu ấn đáng nhớ

7. Cung Thiên Di (Travel Palace):Tells whether one shall move to another place; or social communication.Cho biết khi nào đương số sẽ di chuyển tới nơi khác; hoặc về giao tiếp xã hội.

8. Cung Tật Ách (Health Palace):General health conditions.Tình trạng sức khỏe chung của đương số.

9. Cung Tài Bạch (Wealth Palace):Describes overall financial status.Mô tả tình trạng tài chính tổng thể của đương số.

10.Cung Tử Tức (Children Palace):Gives relation likely with children.Cho biết mối quan hệ với con cái.

11.Cung Phu Thê (Marriage Palace):Describes married life.Mô tả đời sống hôn nhân.

12. Cung Huynh Đệ (Sibling Palace):How one gets along with brothers, sisters.Xác định mối quan hệ của đương số như thế nào với anh chị em.

So what do your stars tell about you? Let"s find out at Keidi Horoscopes


Phong thủy Doanh nghiệp & Nhà ở

Thầy tử viKeidilà ai:Giới thiệu thầy tử vi Keidi

Theo dõi facebook và kênh Youtube của thầy tử vi Keidi để nhận được những chia sẻ mới nhất về Tử vi - Phong thủy - Thời vận

Thầy tử vi Keidi chia sẻ về thời vận năm 2022

Các dịch vụ cơ bản tại Keidi Horoscopes (ấn vào để tham khảo thông tin):

☯️Xem Lá số tử vi

☯️Xem Thời vận theo tử vi

☯️Đại vận cuộc đời (đại vận 10 năm, 60 năm)

☯️Gieo quẻ Tarot

☯️Gieo quẻ Dịch lý

☯️Số điện thoại phong thủy

☯️Số tài khoản phong thủy

☯️Dịch vụ xem phong thủy

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐÀO TẠO THE SUNGATE

Xem thêm: ernest khalimov là ai

1. Các khóa học Tiếng Anh:

2. Tử vi - Phong thủy - Thiết kế logo theo phong thủy: