Nghĩa Của Từ Xuất Siêu Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Xuất Siêu

Vấn đề xuất nhập khẩu luôn là vấn đề được quan tâm tại bất kỳ quốc gia nào, bởi vì đôi khi đó sẽ là nguồn thu nhập chính của địa phương trong quốc gia và góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Mà trong hoạt động xuất nhập khẩu, khái niệm xuất siêu và nhập siêu xuất hiện rất nhiều. Vậy để tìm hiểu nhập siêu xuất siêu là gì và tác động của nhập siêu, xuất siêu, hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC.


1. Nhập siêu là gì?

Nhập siêu là khái niệm dùng mô tả tình trạng Cán cân thương mại có giá trị nhỏ hơn 0 (zero), nói cách khác, khi kim ngạch nhập khẩu cao hơn xuất khẩu trong một thời gian nhất định, đó là nhập siêu. Nhập siêu là hiện tượng phổ biến ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển theo hướng mở.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Xuất Siêu Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Xuất Siêu

2. Tác động của nhập siêu

Nhập siêu có tác động tích cực và tiêu cực, cụ thể:

– Tác động tích cực của nhập siêu:

+ Đối với nền kinh tế: nhập khẩu máy móc, trang thiết bị cao cấp giúp nâng cao trình độ khoa học công nghệ giúp cho sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh và từ đó phát triển nền kinh tế công nghệ hóa, hiện đại hóa.

+ Đối với xã hội: nhập khẩu hàng hóa giúp nâng cao mức sống của người dân ngoài ra việc nhập khẩu nhiều máy móc thúc đẩy nền kinh tế sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

– Tác động tiêu cực của nhập siêu:

+ Hình thành tư tưởng sùng ngoại: ưu tiên sử dụng đồ ngoại vì nghĩ nó tốt hơn đồ trong nước. Khi mà lượng hàng hóa nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu thì sẽ dẫn đến hàng hóa bị dư thừa, lãng phí vượt quá tầm kiểm soát của chính phủ. Chắc chắn một điều là hàng nội địa sẽ khó tiêu thụ hơn hàng hóa ngoại địa.

+ Làm gia tăng nợ công: Việc nhập siêu thường xuyên làm cho việc sử dụng ngoại tệ tăng lên, dẫn tới tình trạng bị cạn kiệt tiền ngoại tệ. Kéo dài tiếp nhập siêu sẽ khiến nước đó tăng dần về số nợ công, bởi hầu hết các nước nguồn xuất khẩu là một nguồn để có thể trả khoản nợ và số lãi phát sinh.

3. Xuất siêu là gì?

Xuất siêu là khái niệm dùng để mô tả tình trạng cán cân thương mại có giá trị lớn hơn 0 (zero), một cách khác, khi kim ngạch xuất khẩu cao hơn nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định trong trường hợp này sẽ được gọi là xuất siêu.

4. Tác động của xuất siêu

Xuất siêu hầu như chỉ có tác động tích cực, cụ thể:

– Góp phần cải thiện trực tiếp cán cân thanh toán. góp phần tăng dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá.

– Qua con số xuất siêu trong một giai đoạn mà có thể đánh giá được mức độ cạnh tranh hàng hóa nước đó với các nước khác trên thị trường quốc tế.

Xem thêm: vị ngữ trong câu kể ai là gì

– Xuất siêu còn giúp kích thích sản xuất trong nước nhằm xuất khẩu.

5. Một số câu hỏi có liên quan

Việt Nam là nước nhập siêu hay xuất siêu?

Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng năm 2022 thì do xuất khẩu tăng cao hơn nhập khẩu, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì mức xuất siêu 764 triệu USD nên hiện nay Việt Nam đang là nước xuất siêu. Cụ thể, trong tháng 7/2022, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục tăng khá. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 30,32 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2021, nhập khẩu ước đạt 30,3 tỷ USD, tăng 3,4%.

Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại là là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm) cũng như mức chênh lệch giữa chúng (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu).

Giải pháp giúp hạn chế nhập siêu là gì?

Giải pháp giúp hạn chế nhập siêu là nhằm tăng cường thúc đẩy xuất khẩu và thắt chặt nhập khẩu. Cụ thể:

– Một số chính sách tăng cường xuất khẩu như:

+ Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến dựa vào lợi thế lao động và công nghệ để tăng về quy mô, đồng thời nhanh chóng chuyển sang phát triển các ngành sản xuất xuất khẩu dựa vào vốn và kỹ thuật cao để gia tăng giá trị.

+ Giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

+ Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp, trước hết là doanh nghiệp nhà nước. Có chính sách tiếp thêm sức mạnh cho khu vực tư nhân. Trước mắt, cần có chính sách toàn diện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, xóa bỏ các rào cản hạn chế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Một số chính sách quản lý nhập khẩu:

+ Hoàn thiện danh mục biểu thuế nhập khẩu tương thích với danh mục hải quan của Tổ chức Hải quan thế giới.

Xem thêm: ai là người đưa ra các giải pháp về phần cứng và phần mềm để bảo mật thông tin bảo vệ hệ thống

+ Hoàn thiện và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với công nghệ nhập khẩu, sử dụng các tiêu chuẩn về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn ISO để hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu, công nghệ cũ, hàng hóa không sạch.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết giới thiệu về nhập siêu xuất siêu là gì. Nội dung bài viết có giới thiệu về khái niệm nhập siêu, xuất siêu và tác động của nhập siêu, xuất siêu cũng như là giải đáp các câu hỏi có liên quan đến vấn đề này. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý bạn đọc còn có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp hay có quan tâm đến các dịch vụ tư vấn do ACC cung cấp, vui lòng truy cập địa chỉ trang web sau đây: https://90namdangbothanhhoa.vn/ để được tư vấn giải đáp thắc mắc một cách chi tiết nhất.